18.02.2011. Original article –  „Publicly for their rights“

10.03.2011.  Original article – Stop conflict of interest

12.03.2011.  Original article – Constitution also protects sexual and national minorities

24.03.2011.  Original article – Government doesn’t know what is all about

 18.02.2011.  Članak iz novina – Javno za svoja prava

10.03.2011.  Članak iz novina – Zaustavite konflikt interesa

12.03.2011.  Članak iz novina – Ustav isto štiti i seksualne i nacionalne manjine

24.03.2011.  Članak iz novina – Vlada ne zna o cemu se radi


Barac za Agenciju MINA: Država nije orjentisana na rješavanje probleme LGBT zajednice

Tekst sa web sajta Agencije MINA, koji je originalno objavljen...

Održan sastanak sa direktorom Uprave policije

Direktor Uprave policije Zoran Brđanin i v.d. pomoćnika direktora Dragan...