JOKIĆ: PRED NAMA JE DOSTA POSLA

Jedan od najvažnijih godišnjih izvještaja koji se bavi LGBTIQ tematikom objavljuje organizacija ILGA-Evropa (ILGA-Europe), kao krovna evropska organizacija koja se bavi ljudskim pravima LGBTIQ osoba. U sklopu ovog izvještaja, koji se objavljuje još od 1997. godine, obuhvaćeno je 49 zemalja, kao i sveukupna situacija na nivou Evropske Unije. Kroz šest tematskih oblasti se ocjenjuje napredak svake zemlje u polju poštovanja ljudskih prava LGBTIQ osoba, usvajanja zakonodavstva, kao i pravne zaštite. Ovaj izvještaj se zatim preslikava u Duginu mapu Evrope (Rainbow Europe Map), koja slikovito prikazuje situaciju u svakoj od obuhvaćenih zemalja.

Što se statusa Crne Gore tiče, on je relativno dobar, u poređenju sa susjednim zemljama i ostatkom jugoistočne Evrope. Na ovoj mapi, Crna Gora zauzima 21 mjesto, sa sveukupnim rezultatom od 39%. Bolji rezultat su ostvarile Hrvatska (62%) i Slovenija (44%); dok su iza nas ostale Albanija (33%), Bosna i Hercegovina (31%), Srbija (30%), Kosovo (30%), Italija (27%) i Makedonija (16%). Ali, u poređenju sa izvještajem za 2015. godinu, Crna Gora je pala za jedno mjesto na listi, a naš rezultat je lošiji za 6%. Poređenja radi, najveći uspjeh Crne Gore je bilo 16. mjesto 2013. godine, i rezultat od 47%.

Sam izvještaj ILGA-Evrope za Crnu Goru govori o konkretnim uspjesima i problemima sa kojima su se susrele LGBTIQ nevladine organizacije, kao i sama LGBTIQ zajednica. U prvom dijelu, bilo je govora o slučaju koji je vođen protiv sveštenog lica Srpske Pravoslavne Crkve, početkom godine; kao i o slučajevima napada na Stevana Milivojevića, maloljetnog J.M., te LGBTIQ Centar u Podgorici. Izvještaj se zatim fokusirao na obrazovanje, gdje je pomenuto predavanje koje je LGBT Forum Progres organizovao u predškolskoj ustanovi Đina Vrbica, kao i saradnja koju je LGBT Forum Progres ostvario sa Studentskim parlamentom Univerziteta Crne Gore. Kao neke od najznačajnijih dešavanja u 2016. godini, izvještaj je prepoznao i postupak vođen pred Upravnim sudom vođen zbog trostruke zabrane Nikšić Prajda, zatim nastavak ovog slučaja pred Vrhovnim sudom, te Ustavnu žalbu koja je nakon toga uslijedila. Pomenuto je i uspješno i mirno održavanje četvrtog Montenegro Prajda, kao i pridruživanje Crne Gore Koaliciji za jednaka prava (Equal Rights Coalition). Neke od negativnih stvari na koje se izvještaj fokusirao su i zatvaranje LGBTIQ Centra u Podgorici, povlačenje Stevana Milivojevića iz aktivizma za ljudska prava, kao i istraživanje koje je pokazalo da je stepen homofobije i neprihvatanja u Crnoj Gori i dalje veoma visok.

2017-04-26 05.25.34 1-1

„Ovaj izvještaj, kao i sveukupna pozicija Crne Gore na Duginoj mapi Evrope, jasno govori da je pred nama dosta posla i dug put do potpune jednakosti, prihvatanja i tolerancije. Drago nam je da je izvještaj objektivno obuhvatio sva događanja u 2016. godini, ali nam je žao što Crna Gora zabilježava lagan pad i lošiji rezultat. Ovo je pokazatelj da zakonodavstvo samo po sebi, koje je u Crnoj Gori jako dobro, nije dovoljno da bi se reklo da suštinski poštujemo ljudska prava i različitosti svake vrste. Napori i aktivnosti LGBT Forum Progresa će, kao i do sada, biti usmjerene na rad sa ljudima i rad za ljude, kako bi maksimalno pomogli LGBTIQ zajednici, ali i radili na podizanju svijesti crnogorskog društva u cjelini. Samim tim, i naša pozicija na Duginoj mapi će se poboljšavati.“ – Bojana Jokić, predsjednica Upravnog odbora.

Orignalni izvještaj za Crnu Goru se nalazi na sledećem linku: https://ilga-europe.org/sites/default/files/2017/montenegro.pdf

Dugina mapa se nalazi na sledećem linku: https://www.ilga-europe.org/sites/default/files/Attachments/rainbow_europe_map_2017.pdf


Barac za Agenciju MINA: Država nije orjentisana na rješavanje probleme LGBT zajednice

Tekst sa web sajta Agencije MINA, koji je originalno objavljen...

Održan sastanak sa direktorom Uprave policije

Direktor Uprave policije Zoran Brđanin i v.d. pomoćnika direktora Dragan...