Predsjednica nevladine organizacije LGBT Forum Progres, gđa Bojana Jokić, podnijela je juče prijavu protiv policijskih službenika, zbog kršenja policijskog kodeksa i zakona, te narušavanja njene bezbjednosti i sigurnosti.

2017-04-26 05.25.34 1-1

Naime, dok je gđa Jokić podnosila prijavu protiv V.I., koji je iznio ozbiljne prijetnje po njenu fizičku bezbjednost, prijavljeni službenici su kontaktirali prijavljeno lice, obavijestili ga o samoj prijavi, trenutnoj lokaciji gđe Jokić, odjeći koju na sebi trenutno ima, kao i sadržini razgovora kojeg je imala sa dežurnim inspektorom.

Ovim radnjama su gđi Jokić narušena osnovna građanska prava, prekršen je policijski kodeks i zakon od strane policijskih službenika, i dodatno je ugrožena bezbjednost i sigurnost gđe Jokić.

Sigurni smo se da će Uprava policije, nadležni kontrolni organi i tužilaštvo što prije postupiti po ovoj prijavi, da će se sa maksimalnom posvećenošću utvrditi sve činjenice ovog slučaja, kao i da će lica odgovorna za ove radnje snositi adekvatne sankcije. Pozivamo Ministarstvo unutrašnjih poslova Crne Gore da najozbiljnije shvati ovo narušavanje osnovnih prava i jasno kršenje kodeksa policije i ne dozvoli da se ovako nešto ponovo dogodi.

Originalnu prijavu možete pronaći OVDJE.


Barac za Agenciju MINA: Država nije orjentisana na rješavanje probleme LGBT zajednice

Tekst sa web sajta Agencije MINA, koji je originalno objavljen...

Održan sastanak sa direktorom Uprave policije

Direktor Uprave policije Zoran Brđanin i v.d. pomoćnika direktora Dragan...