LGBT Forum Progres smatra nekorektnim prema građanima Crne Gore da se aktuelna kampanja protiv diskriminacije usmjerava isključivo prema njima sve dok imamo u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava toliku neinformisanost, neraspoloženje i nezainteresovanost prema zaštiti prava i poboljšanju položaja LGBT osoba.LGBT Forum Progres smatra nekorektnim prema građanima Crne Gore da se aktuelna kampanja protiv diskriminacije usmjerava isključivo prema njima sve dok imamo u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava toliku neinformisanost, neraspoloženje i nezainteresovanost prema zaštiti prava i poboljšanju položaja LGBT osoba.

Iz tih razloga i povodom jučerašnje ponovo neprimjerene izjave ministra Ferhate Dinoše LGBT Forum Progres danas je izveo performans u službenim prostorijama Ministarstva za ljudska i manjinska prava.

Putem samoljepljivih etiketa oblijepljenih na vratima kancelarija, zidovima i liftu na još jedan način smo uputili protest ministru Dinoši zahtijevajući njegovo razumnije i odgovornije ponašanje.

Na naljepnicama se nalazi sadržaj iz relevatnih međunarodnih dokumenata koji promovišu toleranciju i afirmativne mjere za poboljšanje položaja LGBT populacije.

Na ovaj način ministar Dinoša, koji inače ignoriše postojanje i rad LGBT populacije i naše organizacije, pri dolasku ili odlasku sa posla, pri korišćenju svog kabineta i drugih službenih prostorija, toaleta ili lifta biće u prilici da pročita poruke koje ga možda mogu podstaći na bolje ministrovanje ili odstupanje sa ministarske funkcije.

Takođe, službenim putem, ministru je dostavljen po primjerak Preporuke Komiteta ministara Savjeta Evrope državama članicama o mjerama borbe protiv diskriminacije zasnovane na seksualnoj orijentaciji i rodnom identitetu kao i Rezolucija Parlamentarne Skupštine o diskriminaciji na osnovu seksualne orijentacije i rodnog identiteta, čiji je nezvanične prevode obezbijedio tim OKC “Juventasa” u sklopu projekta “Crna Gora – svijetla tačka na gej mapi”, a koja bi mogle da usmjere i poprave njegov rad.

LGBT Forum Progres ocjenjuje da zaštita prava LGBT osoba, u postojećem kontekstu, bez dodatnih, upravo afirmativnih, mjera na svim poljima, nije moguća i dugoročno besmislena. Koncept koji zastupa aktuelni ministar praktično znači da će nam se dati toliko vazduha koliko je dovoljno da se ne zagušimo i ništa više od toga odnosno da će nas i dalje držati u postojećem okviru izolacije i diskriminacije koji eto, trebamo biti srećni, neće dalje širiti i produbljavati. Takva politika ministra Dinoše, s obzirom da uživa punu podršku Vlade, dugoročno će proizvesti potpunu nepoželjnost homoseksualaca i svi oni će svoju budućnost, ličnu i porodičnu sreću biti prinuđeni tražiti van granica Crne Gore.

U prilogu su sadržaji sa oblijepljenih etiketa.

Takođe danas se na portirnici objekta u kojem se nalazi Ministarstvo za ljudska i manjinska prava desio incident. Pošto je izašao iz objekta u Zdravko Cimbaljević je pozvan od strane službenog lica da se vrati u zgradu po zahtjevu pomoćnika ministra za ljudska i manjinska prava Sabahudina Delića. Uzeta mu je lična karta i zadržan je, bez obavještenja o razlogu od 14.20h do 15.15h kada mu je dozvoljeno da napusti zgradu.

Cimbaljević će, nakon kontaktiranja Uprave policije, izdati sopstveno saopštenje.

 

Iz tih razloga i povodom jučerašnje ponovo neprimjerene izjave ministra Ferhate Dinoše LGBT Forum Progres danas je izveo performans u službenim prostorijama Ministarstva za ljudska i manjinska prava.

Putem samoljepljivih etiketa oblijepljenih na vratima kancelarija, zidovima i liftu na još jedan način smo uputili protest ministru Dinoši zahtijevajući njegovo razumnije i odgovornije ponašanje.

Na naljepnicama se nalazi sadržaj iz relevatnih međunarodnih dokumenata koji promovišu toleranciju i afirmativne mjere za poboljšanje položaja LGBT populacije.

Na ovaj način ministar Dinoša, koji inače ignoriše postojanje i rad LGBT populacije i naše organizacije, pri dolasku ili odlasku sa posla, pri korišćenju svog kabineta i drugih službenih prostorija, toaleta ili lifta biće u prilici da pročita poruke koje ga možda mogu podstaći na bolje ministrovanje ili odstupanje sa ministarske funkcije.

Takođe, službenim putem, ministru je dostavljen po primjerak Preporuke Komiteta ministara Savjeta Evrope državama članicama o mjerama borbe protiv diskriminacije zasnovane na seksualnoj orijentaciji i rodnom identitetu kao i Rezolucija Parlamentarne Skupštine o diskriminaciji na osnovu seksualne orijentacije i rodnog identiteta, čiji je nezvanične prevode obezbijedio tim OKC “Juventasa” u sklopu projekta “Crna Gora – svijetla tačka na gej mapi”, a koja bi mogle da usmjere i poprave njegov rad.

LGBT Forum Progres ocjenjuje da zaštita prava LGBT osoba, u postojećem kontekstu, bez dodatnih, upravo afirmativnih, mjera na svim poljima, nije moguća i dugoročno besmislena. Koncept koji zastupa aktuelni ministar praktično znači da će nam se dati toliko vazduha koliko je dovoljno da se ne zagušimo i ništa više od toga odnosno da će nas i dalje držati u postojećem okviru izolacije i diskriminacije koji eto, trebamo biti srećni, neće dalje širiti i produbljavati. Takva politika ministra Dinoše, s obzirom da uživa punu podršku Vlade, dugoročno će proizvesti potpunu nepoželjnost homoseksualaca i svi oni će svoju budućnost, ličnu i porodičnu sreću biti prinuđeni tražiti van granica Crne Gore.

Takođe danas se na portirnici objekta u kojem se nalazi Ministarstvo za ljudska i manjinska prava desio incident. Pošto je izašao iz objekta u Zdravko Cimbaljević je pozvan od strane službenog lica da se vrati u zgradu po zahtjevu pomoćnika ministra za ljudska i manjinska prava Sabahudina Delića. Uzeta mu je lična karta i zadržan je, bez obavještenja o razlogu od 14.20h do 15.15h kada mu je dozvoljeno da napusti zgradu.

Cimbaljević će, nakon kontaktiranja Uprave policije, izdati sopstveno saopštenje.

 

 


Barac za Agenciju MINA: Država nije orjentisana na rješavanje probleme LGBT zajednice

Tekst sa web sajta Agencije MINA, koji je originalno objavljen...

Održan sastanak sa direktorom Uprave policije

Direktor Uprave policije Zoran Brđanin i v.d. pomoćnika direktora Dragan...