Danas se u svijetu obilježava Međunarodni dan borbe protiv homofobije, bifobije i transfobije, poznatiji kao IDAHOBIT. Pred Crnom Gorom, kao najozbiljnijim kandidatom za članstvo u EU, još uvijek je dug put do potpune jednakosti i društvenog prihvatanja LGBTI osoba, o čemu svjedoči i nedavno objavljen godišnji izvještaj ILGA-Europe za 2018. godinu, kao i izvještaji brojnih međunarodnih i regionalnih organizacija.

ILGA-Europe, kao krovna evropska LGBTI organizacija, Crnoj Gori je dala konkretne preporuke koje ukazuju na jasnu potrebu za daljim razvojem i implementacijom zakonodavstva, kao i potpunom i efikasnom zaštitom i poštovanjem ljudskih prava LGBTI osoba u praksi, a posebno u domenu zločina iz mržnje, govora mržnje, istopolnih partnerstava i rodnog identiteta. U sklopu ovog godišnjeg izvještaja, objavljena je i Dugina mapa Evrope, na kojoj Crna Gora zauzima 22. mjesto, sa ostvarenim rezultatom od 36%, što je čak 2% lošije nego prošle godine, a cijelih 11% lošije u odnosu na 2013. godinu, kada smo bili bolji od Finske. Danas smo svega 0.5% bolji od Bosne i Hercegovine, dok su od zemalja regiona ispred nas samo Hrvatska i Slovenija.

„Ovaj IDAHOBIT u Crnoj Gori dočekujemo bez rješenja u slučaju zabrane Nikšić prajda iz 2015. godine, sa izraženom stopom mržnje i diskriminacije LGBTI osoba u svakodnevnom životu, te problemom nasilja u porodici i neposrednom okruženju, kao i nedostatkom inkluzije LGBTI tematike u obrazovnom, kulturnom, socijalnom i drugim aspektima društvenog života Crne Gore. Uprkos kontinuiranom usvajanju progresivnog zakonodavnog okvira, Crnoj Gori nedostaje suštinska primjena tih zakona i, što je još važnije, promjene u odnosu društva prema LGBTI osobama. Koliko god zakoni bili važni za jednu državu, mnogo je važnije da društvo razumije i uvaži LGBTI osobe kao neodvojiv dio društva, što mi i jesmo.

Bez suštinskih društvenih promjena nema jednakosti za LGBTI osobe, a samim tim nema ni transformacije Crne Gore u savremenu, evropsku državu. Sve dok smo mi kao zajednica nevidljivi ili neadekvatno zastupljeni u javnom životu, nećemo moći da očekujemo da nas društvo razumije, a kamoli prihvati. Upravo zbog toga ćemo veoma brzo da krenemo sa realizacijom niza aktivnosti, zajedno sa našim partnerima, koje će da doprinesu da svi u Crnoj Gori mogu, barem na neki način, da upoznaju LGBTI osobe, da čuju naše priče i vide da nismo bauk.“ Bojana Jokić


Barac za Agenciju MINA: Država nije orjentisana na rješavanje probleme LGBT zajednice

Tekst sa web sajta Agencije MINA, koji je originalno objavljen...

Održan sastanak sa direktorom Uprave policije

Direktor Uprave policije Zoran Brđanin i v.d. pomoćnika direktora Dragan...