LGBT INKLUZIJA PODRAZUMIJEVA RAVNOPRAVAN TRETMAN SVIH AKTERA
Nikšić 16.06.2016.godine

Predstavnici NVO „LGBT Forum Progres“ i „Hiperion“ prisustvovali su, i pored toga što nisu neposredno pozvani, na panelu posvećenom LGBT pravima na lokalnom nivou koji se danas održao u Nikšiću.
Prije nego je i počeo panel, predstavnik NVO „LGBT Forum Progres“, Stevan Milivojević, je zatražio i dobio riječ. Ponovio je protest i iskazao zabrinutost na koji način Vlada Crne Gore, odnosno resorno Ministarstvo za ljudska i manjinska prava, organizuje javne diskusije o LGBT inkluziji po opštinama. Korektno saopštenje i objašnjenje ne može opravdati propuste ovog državnog organa. LGBT inkluzija nije privatna svojina bilo koje NVO pa ponuđeno objašnjenje državnog organa apsolutno nema smisla
Tribine su sastavni dio Vladine akcione politike, pa samim tim takvi događaji pripadaju svima i trebaju ravnopravnono da uključe sve aktere. Za nas je najmanje važno, ko je partner Vladi u tim aktivnostima. Objašnjenje da se radi o projektu nevladinih organizacija „Queer Montenegro“ i „Juventas“, podržanom od strane delegacije Evropske Komisije (EK) i da one odlučuju da li će i na koji način pozivati druge smatramo da je klasičan izgovor. Posebno zbog toga što se radi o zvaničnoj realizaciji sadržaja usvojene Vladine politike.
Tribine se organizuju u opštinama sa kojima je ovaj državni organ uspostavio i potpisao saradnju. Znači, taj memorandum o saradnji nije vlasništvo i privatna svojina bilo koga pa ni NVO „Queer Montenegro“ ni „Juventasa“ ni „LGBT Foruma Progres“. Ti memorandumi između Vlade i opština potpisani su u ime svih nas.
Zato Ministarstvo za ljudska i manjinska prava nije oslobođeno odgovornosti zbog namjernog i projektovanog isključenja značajnog dijela LGBT zajednice iz ovih aktivnosti. Ako se da se evropski projekti opšteg dobra koriste za marginalizaciju i isključenje drugih, onda u Crnoj Gori imamo ozbiljan problem.
Uvjereni smo da Evropska Komisija (EK) ne podržava projekte da bi se promovisali privatni interesi, animoziteti i mržnja. Želimo da vjerujemo da to nije interes, niti može biti opravdana potreba bilo kojeg društvenog aktera u procesu inkluzije.
Potpuno poštujemo i uvažavamo autonomiju nevladinih organizacija prilikom realizacije važnih i kompleksnih projekata, kao što su oni, koje podržava EK. Ipak, ovdje se radi o opštem dobru, i vjerujemo da je u interesu i implementatora projekta i Vlade, da bez bilo kakvih ograničenja bude uključena na ovakvim događajima, kompletna LGBT zajednica, i sve NVO koje okupljaju ili rade sa LGBT osobama.
Pojašnjenje da je preko mailing liste namjenjene za opšte informisanje crnogorskih NVO poslat poziv za učešće, je presedan i zabrinjavajuće. Tako nam se moglo saopštiti da su organizatori, zajedno sa Vladom, poziv sa prisustvo i učešće postavili na oglasnoj tabli udruženja penzionera u Straševini. Ne bi bilo razlike. Žao nam je što se projektuje naše namjerno isključenje jer znamo da učešće svih doprinosi boljem sagledavanju ukupnog stanja, unapređuje diskusiju o Vladinoj i lokalnoj LGBT politici i doprinosi rezultatima, na koje smo i mi fokusirani a koje je prepoznala, pružajući im podršku i Evropska komisija.
Konačno, današnji događaj je pokazao da je naše aktivno učešće bilo potrebno i korisno. Obezbjeđena je intezivna i kvalitetna diskusija. Da budemo realni, događaj u Nikšiću apsolutno ne bi imao smisla bez učešća naših organizacija, posebno imajući u vidu ukupne aktivnosti koje u poslednjih godinu dana preduzimaju naše NVO u ovom gradu.
Podsjećamo, ovih dana očekuje se konačna odluka Upravnog suda, povodom više uzastopnih zabrana Povorke u Nikšiću.


Barac za Agenciju MINA: Država nije orjentisana na rješavanje probleme LGBT zajednice

Tekst sa web sajta Agencije MINA, koji je originalno objavljen...

Održan sastanak sa direktorom Uprave policije

Direktor Uprave policije Zoran Brđanin i v.d. pomoćnika direktora Dragan...