MNE rainbowIn expectation of the forthcoming presidential elections in Montenegro, non-governmental organisations LGBT Forum Progres and LGBTIQ Social Center today sent-out a questionnaire to all individuals who submitted their candidacy for the President of Montenegro. This questionnaire is a part of the research conducted by these non-governmental organizations in order to gather information which is of importance for all LGBTIQ persons in Montenegro regarding opinions, views and views of presidential candidates about the LGBTIQ community in Montenegro.

The questionnaire was sent electronically to the following candidates: (in alphabetical order)

  1. Bojanic Mladen,
  2. Dedeic Dobrilo,
  3. Djukanovic Milo,
  4. Kalac Hazbija,
  5. Milacic Marko,
  6. Milickovic Vasilije, and
  7. Vuksanovic Draginja.

Together with the questionnaire, candidates received detailed instructions for completing it, as well as an objective deadline of 7 (seven) days (ending on 04/04/2018) to submit their answers. After the expiration of this deadline, all received responses will be analysed and statistically processed, and made into a detailed report which will then be shared with the Montenegrin and international public. The report will contain the individual responses of all candidates, as well as a statistical overview of the processed material.

All candidates who do not deliver their answers within the stated deadline or refuse to answer will, in the Report, next to their name have the „Refused to Participate“ tag, explaining that the candidate did not want to cooperate. Additional information on the activities of candidates regarding this questionnaire will be timely shared with the Montenegrin public.

We have to point out that all LGBTIQ persons in Montenegro, who have the right to vote, are potential voters of any of the presidential candidates and it is of the utmost importance that the LGBTIQ community is appropriately accepted and that all our problems are found on the candidate’s agenda, in order to find common and sustainable solutions. Having this in mind, we hope for the full response of all candidates who, by completing this questionnaire, will truly show their political and civic maturity and responsibility.

Also, we are aware of the fact that some candidates do not have the LGBTIQ community as the focus of their political programmes, or they may not look kindly on the problems and needs of LGBTIQ people in Montenegro, but precisely for overcoming this gap, we invite them to express their opinions and comments precisely through filling this questionnaire.

Finally, on this occasion, we announce that, in addition to presidential elections, LGBT Forum Progress and LGBTIQ Social Center will conduct research among all the electoral lists that will be formed and submitted for local elections in Podgorica, also regarding the LGBTIQ community. Both of these activities are implemented with the support of ILGA-Europe.

LGBT Forum Progress and LGBTIQ Social Centre

You can find the questionnaire, in Montenegrin, HERE.

MNE rainbowUoči predstojećih predsjedničkih izbora u Crnoj Gori, nevladine organizacije LGBT Forum Progres i LGBTIQ Socijalni Centar uputile su danas upitnik svim pojedincima koji su predali svoju kandidaturu za Predsjednika/cu Crne Gore. Ovaj upitnik je dio istraživanja koje ove nevladine organizacije sprovode u cilju prikupljanja informacija koje su od značaja za sve LGBTIQ osobe u Crnoj Gori; a koje se tiču stavova, mišljenja i viđenja predsjedničkih kandidata/kinja o LGBTIQ zajednici u Crnoj Gori.

Upitnik je, u elektronskoj formi, upućen sledećim kandidatima/kinjama: (abecednim redom)

  1. Bojanić Mladen,
  2. Dedeić Dobrilo,
  3. Đukanović Milo,
  4. Kalač Hazbija,
  5. Milačić Marko,
  6. Miličković Vasilije, i
  7. Vuksanović Draginja.

Uz sami upitnik, kandidatima/kinjama su dostavljene i detaljne instrukcije vezane za popunjavanje upitnika, kao i objektivni rok od 7 (sedam) dana (zaključno sa 04.04.2018.) da dostave svoje odgovore. Nakon isteka ovog roka, svi pristigli odgovori će biti analizirani i statistički obrađeni, te pretočeni u detaljan Izvještaj koji će zatim biti podijeljen sa crnogorskom i međunarodnom javnosti. Izvještaj će da sadrži pojedinačne odgovore svih kandidata/kinja, kao i statistički pregled obrađenog materijala.

Svi kandidati/kinje koji svoje odgovore ne budu dostavili u navedenom roku ili budu odbili da daju ste će, u Izvještaju, pored svog imena da imaju oznaku „Odbio/la da učestvuje“, sa objašnjenjem da kandidat/kinja nije želio/željela da sarađuje. Dodatne informacije o aktivnostima kandidata/kinja u kontekstu ovog upitnika će blagovremeno da budu podijeljene sa crnogorskom javnošću.

Moramo da naglasimo da su sve LGBTIQ osobe u Crnoj Gori, koje imaju pravo glasa, potencijalni glasači bilo kog od predsjedničkih kandidata/kinja, te da je od izuzetno velikog značaja da se na adekvatan način LGBTIQ zajednica uvaži i da se svi naši problemi nađu na dnevnom redu kandidata/kinja, kako bi se pronašla zajednička i održiva rješenja. S tim na umu, nadamo se potpunom odzivu svih kandidata/kinja, koji će ispunjavanjem ovog upitnika uistinu pokazati svoju političku i građansku zrelost i odgovornost.

Dodatno, svjesni smo činjenice da pojedini kandidati/kinje nemaju LGBTIQ zajednicu kao fokus svojih političkih programa, ili možda ne gledaju blagonaklono na probleme i potrebe LGBTIQ osoba u Crnoj Gori, ali ih upravo zbog prevazilaženja tog jaza pozivamo da iznesu svoja mišljenja i komentare upravo kroz popunjavanje ovog upitnika.

Konačno, ovom prilikom najavljujemo da će, pored predsjedničkih izbora, LGBT Forum Progres i LGBTIQ Socijalni Centar vršiti istraživanje među svim izbornim listama koje budu formirane i predate za lokalne izbore u Podgorici, takođe u kontekstu LGBTIQ zajednice. Obje navedene aktivnosti se realizuju uz podršku međunarodne organizacije ILGA-Europe.

LGBT Forum Progres i LGBTIQ Socijalni Centar

Upitnik možete pronaći OVDJE.


Barac za Agenciju MINA: Država nije orjentisana na rješavanje probleme LGBT zajednice

Tekst sa web sajta Agencije MINA, koji je originalno objavljen...

Održan sastanak sa direktorom Uprave policije

Direktor Uprave policije Zoran Brđanin i v.d. pomoćnika direktora Dragan...