Nevladine organizacije LGBT Forum Progres i LGBTIQ Socijalni Centar sa zadovoljstvom najavljuju da će se uoči predstojećih parlamentarnih izbora u Crnoj Gori realizovati istraživanje „LGBTIQ zajednica i parlamentarni izbori“. Istraživanje će se fokusirati na stavove, programe i mišljenja političkih partija i izbornih koalicija u vezi sa položajem i zaštitom ljudskih prava LGBTIQ osoba u Crnoj Gori, te težiti da pokrene širi društveni dijalog o LGBTIQ zajednici u Crnoj Gori.

Ovo istraživanje se realizuje kao dio programa političke participacije LGBTIQ osoba koji su naše nevladine organizacije započele 2018. godine, kada smo realizovali pionirsko istraživanje stavova i programa predsjedničkih kandidata/kinja i izbornih lista na lokalnim izborima u Podgorici, što je prepoznato kao izuzetno značajno od strane LGBTIQ zajednice u Crnoj Gori.

Kako su parlamentarni izbori od velikog značaja ne samo za LGBTIQ osobe, već i sveukupan tok evropskog i demokratskog puta Crne Gore i sada zajednički pristupamo istraživačkom procesu, kako bi LGBTIQ osobama omogućili jedinstven i sveobuhvatan pregled činjenica u odnosu na programe političkih partija i izbornih koalicija.

Istraživački izvještaj, koji će da nastane kao rezultat ovog procesa, će biti objavljen uoči samih izbora, kako bi cjelokupna LGBTIQ zajednica u Crnoj Gori mogla da dobije pravovremene, nezavisne i tačne informacije o političkoj klimi u Crnoj Gori kada su u pitanju njihova ljudska prava i društveni položaj.

Pozivamo sve političke partije i izborne koalicije da uzmu učešće u ovom istraživanju, kada im ono bude dostavljeno, kako bi mogli zajedno da pokažemo najširi mogući demokratski kapacitet političkih činilaca u Crnoj Gori.


Barac za Agenciju MINA: Država nije orjentisana na rješavanje probleme LGBT zajednice

Tekst sa web sajta Agencije MINA, koji je originalno objavljen...

Održan sastanak sa direktorom Uprave policije

Direktor Uprave policije Zoran Brđanin i v.d. pomoćnika direktora Dragan...