nalsovna engThe book “Myths and stereotypes – Violence and hate speech towards the LGBT persons: Police and judicial practice in Montenegro” represents a testimony on the social exclusion of the LGBT community, that is, the social criminalisation of LGBT persons.

Screen shot 2014-05-30 at 11.43.22 PMNevladina organizacija “LGBT Forum Progres”, sa sjedistem u Podgorici, u saradnji sa LGBT jedinicom Savjeta Evrope, publikovala je svoje novo izdanje u sklopu biblioteke “Zaštita LGBT prava u praksi”.

The problem of the precise determination of the scale of discrimination, on the ground of sexual orientation and gender identity, is present in almost all of the member states of the Council of Europe. This truly pan-European association provides essential contribution to the implementation of the standards od human rights and stopping of the discrimination on the grounds of sexual orientation and gender identity. This is why this book represents a serious contribution to the forming of a database on hate speech, violence and discrimination towards the LGBT community in Montenegro.

The cases of violence, and hate speech, which is supported by this study, are a indicator of the atmosphere and the conditions in which the LGBT community lives.

Publication can be downloaded here

Riječ je o knjizi “Mitovi i stereotipi – Nasilje i govor mržnje prema LGBT osobama: Policijska i pravosudna praksa u Crnoj Gori” čiji su autori mr Aleksandar Saša Zekovićdr Jovan Kojičić i Predrag Tomović.

Knjiga “Mitovi i stereotipi – Nasilje i govor mržnje prema LGBT osobama: Policijska i pravosudna praksa u Crnoj Gori” predstavlja svjedočanstvo o društvenom neprihvatanju LGBT zajednice odnosno o društvenoj kriminalizaciji LGBT osoba.

Problem preciznog utvrđivanja razmjera diskriminacije, po osnovu seksualne orijentacije i rodnog identiteta, izražen je gotovo u svim državama članicama Savjeta Evrope. Ova istinska panevropska asocijacija pruža suštinski doprinos primjeni standarda ljudskih prava i sprečavanju diskriminacije po osnovu seksualne orijentacije i rodnog identiteta. Zato, ova knjiga predstavlja ozbiljan doprinos formiranju podataka o govoru mržnje, nasilju i diskriminaciji nad LGBT zajednicom u Crnoj Gori.

Slučajevi nasilja i govora mržnje, o kojima dokumentovano svjedoči ova studija pokazatelj su atmosfere i prilika u kojima živi LGBT zajednica.

Kreirana je dokumentaciona osnova koja pruža pouzdane i autentične podatke o razmjerama izazova s kojima se suočava lokalna LGBT zajednica. Raspoloživi podaci govore o odgovoru nadležnih organa i tretmanu prijavljenih slučajeva kod policije, državnog tužilaštva, pred ombudsman tijelima, pred prekršajnim i redovnim sudovima kao i o odnosu same Vlade.

Stručna literatura ove vrste, koja uključuje studiju slučajeva i statistiku, može biti, itekako, korisna kod planiranja mjera i pri implementaciji nacionalne LGBT politike.

Knjige ove vrste, kroz činjenično sagledavanje stanja, doprinose promovisanju pravde, jačanju pravnog sistema i poštovanju zakona ali i profesionalnoj izvrsnosti nadležnih institucija, posebno policijske i tužilačke organizacije, ali i sudova.

Publikaciju takođe možete preuzeti ovdje


Barac za Agenciju MINA: Država nije orjentisana na rješavanje probleme LGBT zajednice

Tekst sa web sajta Agencije MINA, koji je originalno objavljen...

Održan sastanak sa direktorom Uprave policije

Direktor Uprave policije Zoran Brđanin i v.d. pomoćnika direktora Dragan...