question-mark-250x208“LGBT Forum Progres” pozvao je Odbor za ljudska prava i slobode Skupštine Crne Gore da ne prihvati ponuđeni izvještaj o radu za 2013. godinu Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore.

Ponuđen izvještaj o radu za minulu godinu ne zaslužuje zbog brojnih manjkavosti i prikrivanja da bude podržan od strane Skupštine Crne Gore.

Ponuđeni sadržaj devalvira do sada izgrađeni kredibilitet ove važne institucije a njegovim prihvatanjem, u ovakvom obliku, devalvirala bi se pozicija Odbora za ljudska prava i slobode u cjelini i urušilo njegovo povjerenje kod civilnog društva, marginaliozvanih grupa ali i međunarodnih partnera Crne Gore.

Razmatranje izvještaja možda treba odložiti a Zaštitniku ljudskih prava i sloboda uputiti preporuku da organizuje okrugli sto, kako bi se, sa organizacijama civilnog društva, strucnjacima i manjinskim grupama zajednički pristupilo ozbiljnim korekcijama i dopunama i otklonili netačni a prepoznali namjerno ignorisani sadržaji.

“LGBT Forum Progres” pozvao je Odbor da organizuje i proširenu sjednicu na kojoj bi se uz učešće Zaštitnika ljudskih prava i sloboda,  domaćih NVO, stručnjaka i međunarodnih partnera, pažljivo i argumentovano diskutovao ponuđeni sadržaj te na osnovu kvalitetno pripremljene i sprovedene diskusije formirali dalji, nezavisni, zaključci, ocjene i preporuke Odbora.

Uz ove zahtjeve Odboru je podnijeta i konkretna lista komentara koja je u prilogu ovog saopštenja.


Barac za Agenciju MINA: Država nije orjentisana na rješavanje probleme LGBT zajednice

Tekst sa web sajta Agencije MINA, koji je originalno objavljen...

Održan sastanak sa direktorom Uprave policije

Direktor Uprave policije Zoran Brđanin i v.d. pomoćnika direktora Dragan...