ombudsma“LGBT Forum Progres” pozdravlja odluku o odlaganju sjednice Odbora za ljudska prava i slobode Skupštine Crne Gore na kojoj je trebao biti razmatran izvještaj o radu za 2013. godinu Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore.

Prema ocjeni “LGBT Forum Progres” ponuđen izvještaj o radu za minulu godinu ne zaslužuje da bude podržan od strane Skupštine Crne Gore zbog brojnih manjkavosti i prikrivanja. Ponuđeni sadržaj devalvira do sada izgrađeni kredibilitet ove važne institucije.

Vrijeme do održavanja nove sjednice Odbora treba konstruktivno iskoristiti. To je prilika da Zaštitnik ljudskih prava i sloboda osnaži komunikaciju sa marginalizovanim grupama, civilnim društvom i stručnom javnošću ali i pristupi očekivanim i potrebnim korektivnim postupcima.

“LGBT Forum Progres” pozvao je Odbor da organizuje proširenu sjednicu na kojoj bi se uz učešće Zaštitnika ljudskih prava i sloboda,  domaćih NVO, stručnjaka i međunarodnih partnera, pažljivo i argumentovano diskutovao ponuđeni sadržaj te na osnovu kvalitetno pripremljene i sprovedene diskusije formirali dalji, nezavisni, zaključci, ocjene i preporuke Odbora.

Uz ove zahtjeve Odboru je podnijeta i konkretna lista komentara koja je u prilogu i ovog saopštenja kao i telegram o odlaganju i zakazivanju nove sjednice Odbora.


Barac za Agenciju MINA: Država nije orjentisana na rješavanje probleme LGBT zajednice

Tekst sa web sajta Agencije MINA, koji je originalno objavljen...

Održan sastanak sa direktorom Uprave policije

Direktor Uprave policije Zoran Brđanin i v.d. pomoćnika direktora Dragan...