Nedavna jednostrana odluka ministra Pejovića da iz Radne grupe za pregovaračko poglavlje 23 ukloni predstavnika nevladine organizacije MANS, gdina Vuka Maraša, je krajnje neosnovana, iskaz samovolje ministra, i protivna principima demokratije i evropskim vrijednostima. Naglašavamo da je rad na ovom poglavlju veoma značajan za cjelokupni napredak Crne Gore, te da ovakav odnos prema visokokvalifikovanim pojedincima, kakav je gdin Maraš, može samo da uspori evropski put Crne Gore i unazadi dosadašnje napore ostvarene u ovoj oblasti.

Dodatno, smatramo da u Crnoj Gori, kao zemlji koja baštini evropske vrijednosti i kreće se putem pridruživanja EU, ovakav odnos predstavnika jednog ministarstva prema nevladinom sektoru šalje veoma negativnu sliku o našoj državi. Ono što ovu situaciju dodatno otežava jeste činjenica da je ovakvo ponašanje došlo od ministra Evropskih poslova, od koga se očekuje da zna da se ponaša u skladu sa zakonom i tekovinama ljudskih prava i demokratije. Takođe, dosadašnje iskustvo i sveukupno znanje gdina Maraša u ovoj oblasti ga stavljaju u sam vrh stručnjaka koji mogu da se bave Poglavljem 23.

Očekujemo da će ova odluka biti preokrenuta, te da će predstavnik MANS-a biti vraćen u Radnu grupu, kako bi se osigurao što bolji i stručniji rad na Poglavlju 23. Tim za nadzor rada državnih institucija LGBT Forum Progresa će u narednom periodu pojačano da prati rad i ove i drugih Radnih grupa, kako bi na vrijeme uočili potencijalne propuste i kršenja ljudskih prava i sloboda, te mogli odmah da reagujemo.


Barac za Agenciju MINA: Država nije orjentisana na rješavanje probleme LGBT zajednice

Tekst sa web sajta Agencije MINA, koji je originalno objavljen...

Održan sastanak sa direktorom Uprave policije

Direktor Uprave policije Zoran Brđanin i v.d. pomoćnika direktora Dragan...