Podgorica 23.09.2016.godine
Predstavnici nevladinih organizacija LGBT Forum Progresa i LGBTIQ Socijalnog Centra, Bojana Jokić i Elmir Đoković, održali su juče sastanak sa njemačkom poslanicom Evropskog parlamenta Terezom Teri Rajntke.
Na sastanku je razgovarano o trenutnom stanju LGBT osoba u Crnoj Gori gdje su predstavnici nevladinih organizacija ukazali, i ovom prilikom, na neophodnosti doslijedne implementacije Vladine Strategije za unapređenje kvaliteta života LGBT osoba. Ovom prilikom, gđa. Rajntke je upoznata sa više inicijativa civilnog društva kojima je neophodna podrška kao i volja crnogorskih institucija kako bi se omogućila njihova implementacija.
Značajan dio razgovora protekao je u razgovoru o trenutnoj predizbornoj kampanji, kako je, između ostalog, to bio i jedan od glavnih razloga posjete njemačke poslanice Crnoj Gori. Ona je iskazala interesovanje za uključenost LGBT osoba u same kampanje i način na koji je LGBT tematika generalno uključena u programe poitičkih partija.
Predsjednica UO LGBT Foruma Progres, Bojana Jokić, je na sastanku iskazala veliko žaljenje zbog nezastupljenosti otvorenih LGBTI  osoba u predizbornoj kampanji i programu uprkos ćinjenici da većina partija u svojim opštim programima obuhvata LGBTI tematiku do određene mjere.  Ona je ukazala na činjenicu i poruke koje Vlada Crne Gore šalje javnosti,a to je da smo lideri u regionu u oblasti LGBTI prava ali je činjenica da mi i dalje nemamo javno deklarisanih političara, umjetnika, sportista, čak i LGBT aktivista je I dalje manje od 10, te da se ovakva praksa, uprkos napretku na različitim poljima nastavlja već godinama.
Tereza Teri Rajntke je ukazala na neophodnost otvorene zastupljenosti LGBTI osoba u političkom životu, kroz njihov aktivizam u partijama, ili predstavljanje samih partija na izbornim listama. Kroz kratki osvrt na njemačku političku istoriju, u nekoliko primjera je ukazala koliko je ovaj pristup, koji se takođe realizuje u većini zemalja EU, donio dobre rezultate kako u predstavljanju zajednice na direktan način pri donosiocima odluka sa jedne strane, tako i predstavljanja zajednice široj javnosti, rušeći stereotipe i predsrasude koji postoje o LGBTI zajednici sa druge strane.
Predstavnici nevladinih organizacija LGBT Forum Progres i LGBTIQ Socijalni Centar, nastaviće intezivnu komunikaciju i saradnju sa gđom. Rajntke kao i sa ostalim partnerima Parlamenta EU.


Barac za Agenciju MINA: Država nije orjentisana na rješavanje probleme LGBT zajednice

Tekst sa web sajta Agencije MINA, koji je originalno objavljen...

Održan sastanak sa direktorom Uprave policije

Direktor Uprave policije Zoran Brđanin i v.d. pomoćnika direktora Dragan...