Podgorica 24.10.2016. godine

Predsjednica Upravnog odbora nevladine organizacije LGBT Forum Progres, Bojana Jokić, učestvovala je na ovogodišnjoj ILGA Europe konferenciji u Nikoziji, na Kipru.

Tema ovogodišnje konferencije je bila „Moć ljudima – Proslava dvadeset godina snage koja dolazi iznutra“. ILGA Europe konferencija predstavlja godišnje okupljanje predstavnika organizacija članica ove pan-evropske LGBT asocijacije. Više stotina učesnika, prilikom ovog jedinstvenog okupljanja, imalo je prilike da se međusobno poveže, ostvari saradnju i razmjeni najbolje prakse i ideje.

Ova konferencija, koja je ove godine proslavila jubilarnu dvadesetogodišnjicu održavanja, je od izuzetnog značaja za rad i djelovanje LGBT Foruma Progres, kao i za sveopšte poboljšanje uslova života LGBT zajednice u Crnoj Gori.

ILGA Europe predstavlja jedinstvenu i vrlo uspješnu platformu, koja je unazad dvije decenije uspješno kreirala razvoj i tekovine LGBTIQ aktivizma u Evropi kao i sami razvoj zajednice, trendove u aktivizmu, i najbolje metode postizanja ravnopravnosti u različitim evropskim društvima. Za mene je ovaj događaj bio od izuzetne važnosti uslijed povezivanja sa mnogim aktivistima kako iz regiona tako iz Evrope, sa kojima sam imala prilike da uspostavim saradnju, razmjenim iskustva i kontakte, i postavimo temelje buduće saradnje“, navela je Jokić.

Konferencija je ove godine pokrivala širok spektar tematskih oblasti. Glavni fokus konferencije je bio na LGBTI tražiocima azila, međusobnom stvaranju koalicija i saradnji, strategijskoj komunikaciji, raznovrsnosti i intersekcionalnosti, dobrostanju aktivista, podršci interseks pokretu, kao i organizaciji zajednice.
Pored ovih tema, učesnici su imali prilike i da steknu znanja i o kampanjama o bezbjednom, sigurnom i inkluzivnom obrazovanju, online vođenju kampanja, digitalnoj bezbjednosti, prikupljanju sredstava za LGBTI pokret, zdravlju, strategijskom vođenju slučajeva, i razvoju i napretku na nivoima Savjeta Evrope, Evropske Unije, Agencije za fundamentalna prava i LGBTI intergrupe Evropskog Parlamenta.


Barac za Agenciju MINA: Država nije orjentisana na rješavanje probleme LGBT zajednice

Tekst sa web sajta Agencije MINA, koji je originalno objavljen...

Održan sastanak sa direktorom Uprave policije

Direktor Uprave policije Zoran Brđanin i v.d. pomoćnika direktora Dragan...