Uprava policije po drugi put je zabranila “Akademsku šetnju ponosa” koja je bila zakazana za 08. maj 2015.godine. Raniju šetnju ponosa koja je bila zakazana za 24. april policija je takođe zabranila pod obrazloženjem da je sami skup visokog bezbjednosnog rizika i pojačane opasnosti za narušavanje javnog reda i mira.

Nevladine organizacije Hiperion i LGBT Forum Progres, planirale su da uz organizovanje prve Povorke ponosa u Nikšiću obilježe i Dan Evrope, Dan pobjede nad fašizmom, kao i dvije godine od usvajanja Vladine Strategije za unapređenje kvaliteta života LGBT osoba u Crnoj Gori.

Policija je i ovog puta dala potpuno isto obrazloženje s tim da smo na današnjem organizovanom sastanku kojem su priustvovali predstavnici nevladinih organizacija organizatora sa rukovodiocem CB Nikšić, godspodinom Miloradom Žižićem, informisani da je identifikovana grupa lica koja je najavila pružanje aktivnog otpora a na koju bi se moglo pozitivno uticati.

Nevladine organizacije Hiperion i LGBT Forum Progres iskazuju žaljenje što se uoči IDAHO konferencije, značajnog međunarodnog skupa, Vlada Crne Gore po drugi put odlučila za zabranu javnog okupljanja LGBT zajednice. Neprihvatljivo je za organizatore i LGBT zajednicu u cjelini da se sloboda okupljanja od strane države može osigurati i omoguciti jedino u Podgorici i to zato što se održava u djelu grada iz kojeg je moguće u potpunosti isključiti javnost i u kojem nema stambenih blokova.

Iskazujemo žaljenje i razočarenje što ni ovog puta Uprava policije nije ponudila alternativnu lokaciju i alternativni termin održavanja.

Nevladine organizacije “Hiperion” i “LGBT Forum Progres” vjeruju da Uprava Policije ima sve kapacitete i resurse, ukoliko ima političke volje, da omogući i podrži prvu Povorku Ponosa u Nišiću.

Hiperion i LGBT Forum Progres


Barac za Agenciju MINA: Država nije orjentisana na rješavanje probleme LGBT zajednice

Tekst sa web sajta Agencije MINA, koji je originalno objavljen...

Održan sastanak sa direktorom Uprave policije

Direktor Uprave policije Zoran Brđanin i v.d. pomoćnika direktora Dragan...