Nevladine organizacije Hiperion“ i „LGBT Forum Progres“ u zakonskom roku podnijele su žalbu Ministarstvu unutrašnjih poslova na riješenje CB Nikšić o privremenoj zabrani mirnog javnog okupljanja pod nazivom „Akademska šetnja Ponosa“ koja je bila zakazana za 24.04.2015.godine u Nikšiću, na prostoru oko Filozofskog fakulteta.

U žalbi na predmetno riješenje, organizatori javnog okupljanja pozvali su se na domaće i međunarodne standarde iz oblasti  ljudskih prava i sloboda – Ustav Crne Gore i Evropska konvencija o ljudskim pravima i osnovnim slobodama.

U žalbi je takođe ukazano na relevantnu praksu Evropskog suda za ljudska prava i slobode koja može biti od pomoći nadležnim organima pri donošenju konačne odluke o održavanju ovog javnog okupljanja.

Organizatori javnog okupljanja podsjetili su na obavezu države da omogući nesmetano javno okupljanje LGBT zajednice i njihovih podržavalaca u Nikšiću, i zaštiti ih od svih onih grupa i pojedinaca koje predstavljaju prijetnju bezbjednom održavanju ovog javnog okupljanja.

Organizatori okupljanja NVO „Hiperion“ i „LGBT Forum Progres“ vjeruju da Uprava policije ima sve kapacitete i resurse da omogući i garantuje bezbjedno održavanje Prve povorke Ponosa u Nikšiću.

NVO „LGBT Forum Progres“ i NVO „Hiperion“


Barac za Agenciju MINA: Država nije orjentisana na rješavanje probleme LGBT zajednice

Tekst sa web sajta Agencije MINA, koji je originalno objavljen...

Održan sastanak sa direktorom Uprave policije

Direktor Uprave policije Zoran Brđanin i v.d. pomoćnika direktora Dragan...