KORAKSjutra (19.04.2013), sa početkom u 10h00 u sali Centra za građansko obrazovanje (Njegoševa 36/I) održaće se poslednja prezentacija projekta „Umrežavanje civilnog društva u vezi sa ugroženim ljudskim pravima u Srbiji, Crnoj Gori i Kosovu“.

U okviru projekta oformljena je Koalicija za ravnopravnost – KORAK, koju čine predstavnici Komiteta pravnika za ljudska prava, beogradskog Centra za ljudska prava, CHRIS Mreža i Gej Strejt Alijansa iz Srbije, Centar za građansko obrazovanje i LGBT Forum Progress iz Crne Gore, kao i Fond za humanitarno pravo i Inicijativa mladih za ljudska i manjinska prava sa Kosova.

Cilj projekta je pružanje podrške organizacijama civilnog društva u Crnoj Gori, Srbiji i na Kosovu u rješavanju zajedničkih izazova kada je u pitanju kršenje ljudskih prava u slučajevima LGBT populacije i nesrazmjerne zastupljenosti polova, konkretno žena u političkom i društvenom životu, kao i obezbjeđivanje sprovođenja Zakona o zabrani diskriminacije i pravedno suđenje u slučajevima diskriminacije.

Do sada prezentacije su organizovane u Kolašinu, Ulcinju, Herceg Novom i Pljevljima.


Barac za Agenciju MINA: Država nije orjentisana na rješavanje probleme LGBT zajednice

Tekst sa web sajta Agencije MINA, koji je originalno objavljen...

Održan sastanak sa direktorom Uprave policije

Direktor Uprave policije Zoran Brđanin i v.d. pomoćnika direktora Dragan...