DarkoI“LGBT Forum Progres” poziva Upravu policije Mininistrastva unutrašnjih poslova (MUP)  i nadzorna tijela nad radom policije da utvrde da li su profesionalno primijenjena ovlašćenja prema novinaru i građanskom aktivisti Darku Ivanoviću.

Uprava policije MUP, Etički odbor MUP, Unutrašnja kontrola i Savjet za građansku kontrolu rada policije moraju, blagovremeno, izdati svoju ocjenu da li je u slučaju Ivanovića došlo do neosnovanog privođenja i zadržavanja te da li su preduzete sve potrebne službene mjere i radnje da se rasvijetli poslednje demoliranje Ivanovićevog vozila. Oba incidenta moraju biti rasvijetljena kako bi država poslala jasnu poruku o postojanju kapaciteta policije da u svakom trenutku bude u službi bezbjednosti i zaštite ljudskih prava svakog građanina. Kompletnom civilnom društvu mora se osigurati puna bezbjednost i omogućiti puna sloboda djelovanja i rada, oslobođena pritisaka i prijetnji bilo koje formalne ili neformalne vrste.


Barac za Agenciju MINA: Država nije orjentisana na rješavanje probleme LGBT zajednice

Tekst sa web sajta Agencije MINA, koji je originalno objavljen...

Održan sastanak sa direktorom Uprave policije

Direktor Uprave policije Zoran Brđanin i v.d. pomoćnika direktora Dragan...