Screen shot 2013-12-21 at 2.31.48 PMThe Yogyakarta Principles – Principles on the application of
international human rights law in relation to sexual orientation and
gender identity

Screen shot 2013-12-21 at 2.31.48 PMDžogdžakarta principiprincipi primjene međunarodnog prava o ljudskim pravima vezanim za seksualnu orjentaciju i rodni identitet na domaćem jeziku koju su zajednički publikovali LGBT Forum Progres i Ministarstvo vanjskih poslova i evropskih integracija uz podršku Vilijams Instituta Pravnog fakulteta Univerziteta Kalifornije.
Knjiga je publikovana u sklopu biblioteke „Nacionalna LGBT politika„.
Ranije izdanje, u sklopu iste biblioteke, Strategija Vlade Crne Gore za unapredjenje kvaliteta zivota LGBT osoba u Crnoj Gori 2013-2018 godine na domacem i engleskom jeziku, publikovana u saradnji sa Ministarstvom za ljudska i manjinska prava a pod pokroviteljstvom Ambasade Kraljevine Holandije dostupna je na nasem web sajtu.
Ukoliko želite stampane primjerke ovih publikacija možete ih preuzeti u našoj organizaciji ili možemo organizovati distribuciju prema zainteresovanim subjektima.
Srdačno Vaš,
LGBT Forum Progres


Barac za Agenciju MINA: Država nije orjentisana na rješavanje probleme LGBT zajednice

Tekst sa web sajta Agencije MINA, koji je originalno objavljen...

Održan sastanak sa direktorom Uprave policije

Direktor Uprave policije Zoran Brđanin i v.d. pomoćnika direktora Dragan...