U sklopu aktivnosti koje se realizuju u okviru projekta „Standing together“, podržanog od strane Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Podgorici, a u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova i Upravom policije, održan je sastanak Radne grupe Tima povjerenja sa LGBTIQ zajednicom i predstavnicima LGBT Forum Progresa.

Na sastanku, koji je održan 19.09.2017. godine, diskutovalo se o trenutnim slučajevima nasilja i diskriminacije prema LGBTIQ osobama, kao i cjelokupnom napretku i saradnji između LGBT Forum Progresa i Uprave policije. Ovom sastanku su, između ostalih, prisustvovali predsjednica LGBT Forum Progresa Bojana Jokić, predsjednik Tima povjerenja Milan Delić, kao i PR Policije Tamara Pavićević.

Tokom diskusije, pružen je uvid u trenutno stanje slučajeva koji su  se dogodili tokom 2017. godine i napravljen osvrt na saradnju tokom prethodnih godina. Sa strane LGBTIQ zajednice je ukazano na propuste koji su se dešavali u radu, ali su dati i konkretni predlozi i ideje kako da se ti propusti što efikasnije otklone. Konačno, bilo je riječi i o budućoj saradnji i naporima koji mogu da se ostvare kroz zajedničko djelovanje LGBT Forum Progresa i Uprave policije.

sajtssss


Barac za Agenciju MINA: Država nije orjentisana na rješavanje probleme LGBT zajednice

Tekst sa web sajta Agencije MINA, koji je originalno objavljen...

Održan sastanak sa direktorom Uprave policije

Direktor Uprave policije Zoran Brđanin i v.d. pomoćnika direktora Dragan...