LGBT Forum Progress welcomes decision of Montenegrin Government to sign join statement together with 84 about ending acts of violence and related human rights violations based on sexual orientation and gender identity.LGBT Forum Progres pozdravlja odluku crnogorske Vlade da se pridruži zajedničkoj izjavi 85 zemalja svijeta o prekidu svakog nasilja zasnovanog na seksualnoj orijentaciji i rodnom identitetu.

UN Human Rights Council adopted join statement that was signed by Montenegro in which confirms  indivisibility of human rights and clearly states that rights of all people in the World must be respected no matter who they are or whom they love.

Forum „Progress“ is grateful to the governments of the United States, Slovenia and Colombia on this initiative that official Montenegro institutions should recognize as an additional opportunity to truly improve the overall human rights practices and reducing the institutional and societal homophobia.

Adopted joint statement in the system of the UN and strongly supported by leadership role of the United States represent encouragement to national governments and activists in the field to work together lives of LGBT people make dignified and secure.

Forum „Progress“ is expected to stronger balance between Montenegrin foreign policy, which is from the aspect of human rights is commendable and supportive, and domestic policy and practice, which requires extra sensibility and change in approach and attitude when it comes to LGBT rights.

More detailes about Joint declaration of UN Human Rights Council and Press statement of USA Secretary of State Hillary Rodham Clinton you can see on next links:

Press Statement Hillary Rodham Clinton

Joint statement


Savjet za ljudska prava Ujedinjenih nacija (UN) usvojio je zajedničku izjavu koju je potpisala i Crna Gora u kojoj se potvrđuje nedjeljivost ljudskih prava i jasno saopštava da se prava svih ljudi u cijelom svijetu moraju poštovati bez obzira ko su i koga vole.

Forum „Progres“ je zahvalan vladama Sjedinjenih američkih država, Slovenije i Kolumbije na ovoj inicijativi koju zvanična Crna Gora treba prepoznati kao dodatnu šansu za istinsko poboljšanje prakse ukupnih ljudskih prava i smanjivanja institucionalne i društvene homofobije.

Usvojena zajendička izjava u sitemu UN-a pod snažniom liderskom ulogom SAD-a predstavlja podsticaj i ohrabrenje nacionalnim vladama i aktivistima na terenu da zajedničkim radom život LGBT osoba učine dostojanstvenim i zaštićenim.

Forum „Progres“ očekuje da se snažnije uspostavi ravnoteža između crnogroske spoljne politike, koja je sa aspekta ljudskih prava za pohvalu i podšku, i domaće unutrašnje politike i prakse, koja zahtijeva dodatan senzibilitet i promjenu pristupa i odnosa kada je riječ o LGBT pravima.

Više detalja o usvojenoj deklaraciji Savjeta UN za ljudska prava i izjavi američke državne sekretarke možete preuzeti sa sljedećih linkova:

Izjava Hillary Rodham Clinton

Zajednička izjava


Barac za Agenciju MINA: Država nije orjentisana na rješavanje probleme LGBT zajednice

Tekst sa web sajta Agencije MINA, koji je originalno objavljen...

Održan sastanak sa direktorom Uprave policije

Direktor Uprave policije Zoran Brđanin i v.d. pomoćnika direktora Dragan...