U cilju ublažavanja negativnih posljedica epidemije korona virusa na mentalno zdravlje i blagostanje LGBTIQ osoba u Crnoj Gori, nevladine organizacije LGBT Forum Progres i LGBTIQ Socijalni Centar svim zainteresovanim LGBTIQ osobama na raspolaganje stavljaju sljedeće servise podrške:

Savjetovanje sa specijalistom psihijatrije – namijenjeno je onim LGBTIQ osobama koje žive sa povećanim stresom, anksioznošću, depresijom ili drugim problemima slične prirode.

Individualno psihološko savjetovanje – namijenjeno svim LGBTIQ osobama kojima je potreban siguran prostor za razgovor o svakodnevnim životnim problemima i prevazilaženju istih.

Pravno savjetovanje – namijenjeno je LGBTIQ osobama koje se suočavaju sa diskriminacijom, nasiljem, predrasudama i kojima je potrebna podrška stručnog pravnika.

Zakazivanje individualnih konsultacija sa psihijatrom i psihologom možete izvršiti putem telefona 068 180 982 (Milica) ili putem online forme https://bit.ly/37zwF7X.

Zakazivanje individualnih konsultacija sa pravnikom možete izvršiti putem telefona 069 336 141 (John) ili putem online forme https://bit.ly/3e7Z6MT.

Takođe, više informacija i zakazivanje svih navedenih servisa možete obaviti i putem Facebook-a https://bit.ly/2Bh6qqH i e-maila [email protected].

Javi se, podrška postoji!

Servisi stručne psihijatrijske podrške i pravnog savjetovanja podržani su od strane OutRight Action International kroz „COVID-19 Global LGBTIQ Emergency Fund“. #PrideWithAPurpose

Servis stručne psihološke podrške podržan je od strane Ministarstva za ljudska i manjinska prava Crne Gore kroz projekat „Program podrške za LGBTIQ osobe žrtve nasilja – LGBTIQ Sklonište“.


Barac za Agenciju MINA: Država nije orjentisana na rješavanje probleme LGBT zajednice

Tekst sa web sajta Agencije MINA, koji je originalno objavljen...

Održan sastanak sa direktorom Uprave policije

Direktor Uprave policije Zoran Brđanin i v.d. pomoćnika direktora Dragan...