Ministar zdravlja doc. dr Miodrag Radunović, sa saradnicima razgovarao je danas sa izvršnim direktorom NVO „LGBT FORUM PROGRES“ Zdravkom Cimbaljevićem.Ministar zdravlja doc. dr Miodrag Radunović, sa saradnicima razgovarao je danas sa izvršnim direktorom NVO „LGBT FORUM PROGRES“ Zdravkom Cimbaljevićem. Tom prilikom istaknut je značaj saradnje u pogledu ostvarivanja prava u oblasti zdravstvene zaštite pripadnika LGBT populacije.

Gospodin Cimbaljević se zahvalio ministru Radunoviću i Ministarstvu zdravlja na aktivnostima koje sprovode u cilju zdravstvene zaštite pripadnika ove zajednice.

Ministar zdravlja upoznao je gospodina Cimbaljevića sa aktivnostima koje sprovodi Ministarstvo zdravlja, i naglasio spremnost da se predstavnik LGBT zajednice uključi u Nacionalnu komisiju za HIV/AIDS, kao i podizanje svijesti o zdravstvenim potrebama pripadnika ove zajednice, edukaciju zdravstvenih radnika i LGBT socijalnih radnika o međusobnim odgovornostima i solidarnosti, kao i za borbu protiv diskriminacije.

 

Takođe, istaknuto je da su pravna i zakonka rješenja u oblasti zdravstva, u skladu sa međunarodnim standardima i nijesu diskriminatorska.

Na sastnaku je dogovoreno i potpisivanje Memoranduma o razumijevanju i saradnji u cilju unapređenja zdravlja LGBT populacije.

Zvanično saopštenje Ministarstva zdravlja možete pogledati na ovom LINKU

Tom prilikom istaknut je značaj saradnje u pogledu ostvarivanja prava u oblasti zdravstvene zaštite pripadnika LGBT populacije.

Gospodin Cimbaljević se zahvalio ministru Radunoviću i Ministarstvu zdravlja na aktivnostima koje sprovode u cilju zdravstvene zaštite pripadnika ove zajednice.

Ministar zdravlja upoznao je gospodina Cimbaljevića sa aktivnostima koje sprovodi Ministarstvo zdravlja, i naglasio spremnost da se predstavnik LGBT zajednice uključi u Nacionalnu komisiju za HIV/AIDS, kao i podizanje svijesti o zdravstvenim potrebama pripadnika ove zajednice, edukaciju zdravstvenih radnika i LGBT socijalnih radnika o međusobnim odgovornostima i solidarnosti, kao i za borbu protiv diskriminacije.


Takođe, istaknuto je da su pravna i zakonka rješenja u oblasti zdravstva, u skladu sa međunarodnim standardima i nijesu diskriminatorska.

Na sastnaku je dogovoreno i potpisivanje Memoranduma o razumijevanju i saradnji u cilju unapređenja zdravlja LGBT populacije.

Zvanično saopštenje Ministarstva zdravlja možete pogledati na ovom LINKU


Barac za Agenciju MINA: Država nije orjentisana na rješavanje probleme LGBT zajednice

Tekst sa web sajta Agencije MINA, koji je originalno objavljen...

Održan sastanak sa direktorom Uprave policije

Direktor Uprave policije Zoran Brđanin i v.d. pomoćnika direktora Dragan...