10733997_10205356984631049_4901012246332454481_nAkademska šetnja ponosa u Nikšiću odlukom policije je zabranjena zbog velikog bezbjednosnog rizika i saznanja da će doći do organizovanog i ozbiljnog ugrožovanja javnog reda i mira.

Nijesmo sigurni da je ova mjera privremenog karaktera jer razlozi zabrane koji su navedeni sumnjamo da mogu biti otklonjeni u kratkom roku. Tolika društvena mržnja i otpor prema postojanju i prihvatanju LGBT osoba postoje upravo zato što vlasti ne preduzimaju gotovo nikakve napore da se pristupi postepenoj promjeni svijesti i mentaliteta. A to je jedino moguće činiti kroz sektor obrazovanja na svim nivoima. Problematika netolerancije i nasilja  kod mladih, u obrazovnom sistemu, na ulici, u sportu je izuzetno zapostavljena i posledice tako lošeg sistemskog pristupa najviše trpi LGBT zajednica.

Zašto to kažem – Zato što bilo kom pojedincu ili grupi u ovoj zemlji nije osporeno pravo na:

  • slobodu kretanja – LGBT osobe svakodnevno su meta napada i kretanje im je krajnje limitirano
  • pravo i sloboda da kvalitetno vodi privatan i društveni život – uglavnom živimo i funkcionišemo izolovano i u stalnom smo strahu od napada, šikaniranja, vrijeđenja, i zato se nas i drugi klone da ne bi imali problema
  • na slobodu okupljanja i izražavanja – odlukom vlasti da se privremeno zabrani akademska povorka ponosa u Nikšiću nije ništa drugo do suspenzija osnovnih ljudskih prava.

Realizacija “Akademske šetnje ponosa” je značajna i zato što je to trebala biti prva specifična povorka ponosa u akademskom okruženju i prvi lokalni prajd u Nikšiću. Od izuzetne je važnosti za LGBT zajednicu da se LGBT događaji organizuju i u drugim sredinama, izvan glavnog grada. Omogućavanjem i zaštitom javnih okupljanja i u drugim sredinama šalje se jasna poruka da će se obezbijediti ravnopravnost i zaštita LGBT osoba u svakoj sredini a tako se pomaže lokalnim strukturama, posebno političkim, da bolje razumiju i prihvate prava LGBT osoba.

LGBT Forum Progres snažno je zastupao i podržao usvajanje vladine LGBT politike. Smatramo da je vladina Strategija za unapređenje kvaliteta života LGBT osoba kvalitetan, istorijski i životno važan dokument za svaku LGBT osobu. Međutim implementacija vladine LGBT politike je u ozbiljnoj krizi i vrijeme je da se preduzmu napori kako bi se postigli bolji i vidljiviji rezultati. LGBT zajednica i LGBT pokret žele da se osjeti napredak u svakodnevnom životu, na ulici, u školama, na univerzitetima, u porodici, u politici. Tražimo fokusiranost vlasti na terenske svakodnevne probleme i izazove LGBT zajednice. O praksi ljudskih prava LGBT osoba moramo pošteno, pravedno, dobronamjerno i konstruktivno da diskutujemo. Njesmo srećni zbog ovakve mjere policije. Znamo da je i za vlast to nepopularna mjera koja se neće pozitivno odraziti na ukupan proces. Ipak mi je uvažavamo jer vjerujemo da su sve procjene urađene na profesionalan način. Svako drugo ponašanje bi bilo neodgovorno, nekorektno i protivzakonito. Mi smo posvećeni procesu i izgradnji partnerstva sa svim državnim strukturama i vlastima u Crnoj Gori. Uložićemo prigovor na rešenje policije i iskoristiti sva pravna domaća i međunarodna sredstva zaštite prava.

U svojstvu LGBT aktiviste i člana vladinog Savjeta za zaštitu od diskriminacije želim da istaknem da je odlukom o privremenoj zabrani šetnje ponosa u Nikšiću osporeno pravo LGBT zajednice da slobodno izražava svoja uvjerenja. Mislio sam da nakon tri uspješna prajda (Budva i Podgorica) ovaj u Nikšiću je moguć i da postoji profesionalna i politička volja da se takvo okupljenje omogući i zaštiti. U svojstvu člana Savjeta za zaštitu od diskriminaciju želim da podsjetim Vladu da je država dužna ne samo da se suzdrži od miješanja u realizaciju prava na slobodu okupljanja već ima i pozitivnu obavezu da obezbijedi efektivno uživanje prava na slobodu okupljanja i izražavanja. Podsjetiću na praksu Evropskog suda za ljudska prava prema kojoj fizička i pravna lica u zemljama članicama Savjeta Evrope “moraju biti u stanju održavati skupove bez straha da će biti meta fizičkog napada njihovih protivnika” jer bi “takav strah mogao obeshrabriti udruženja ili druge grupe… da otvoreno izražavaju mišljenja o kontroverznim pitanjima koja se tiču zajednice.

Pravo na javno okupljanje, važno je da istaknem, garantuje Ustav Crne Gore i sva međunarodna pravna dokumenta. Pravo na slobodu okupljanja usko je povezano sa slobodom izražavanja pa se konkretnom mjerom policije i vlasti onemogućava naše pravo da se slobodno krećemo i govorimo u sredini kao što je Nikšić. Ne mislimo da je Nikšić fašistički grad i da u njemu nijesu moguća ljudska prava. Vjerujemo u snagu Nikšića i njegovih građana da budu dobri domaćini i da pruže otpor pojedincima i grupama koje je prevazišlo vrijeme. Ne mislimo i ne prihvatamo da su povorke ponosa u Crnoj Gori moguće samo u Podgorici zato što postoje “idealni uslovi” da se učesnici tih šetnji izoluju od drugih i zato što su dužinom te putanje državne institucije a ne stambene zgrade i drugi objekti iz kojih se može ugroziti bezbjednost. Iako nam nije ni ponuđena alternativna lokacija, iako Dekan Barović nije prihvatio, čak ni zbog naše bezbjednosti, da uđemo u zgradu fakulteta u kojoj će se održati LGBT tribina, ne prihvatamo akademsku šetnju ponosa na Kapinom polju već isključivo u Nikšiću, u centru grada.

Stevan Milivojević,

izvršni direktor LGBT Forum Progres

član Savjeta za zaštitu od diskriminacije Vlade Crne Gore


Barac za Agenciju MINA: Država nije orjentisana na rješavanje probleme LGBT zajednice

Tekst sa web sajta Agencije MINA, koji je originalno objavljen...

Održan sastanak sa direktorom Uprave policije

Direktor Uprave policije Zoran Brđanin i v.d. pomoćnika direktora Dragan...