t-reintkeBrussels, 27 April 2015

Prohibition of the Academic walk of Pride in Niksic

Dear Mr Zizic,

As you are certainly aware, the European Parliament closely monitors the respect and implementation of human rights in Montenegro. In this context, we support and encourage all efforts that are undertaken by the authorities of the state of Montenegro to ensure the fundamental rights of all people living in this country.Prevod otvorenog pisma poslanice Evropskog Prlament Therese Terry Reintke, glavnom policijskom inspektoru CB Nikšić, gospodinu Miloradu Žižiću.

t-reintkeDragi gospodine Žižiću,
Kao što ste zasigurno upoznati, Evropski Parlament detaljno nadgleda poštovanje i implementaciju ljudskih prava u Crnoj Gori. U ovom kontekstu, mi podržavamo i ohrabrujemo sve napore Vlade Crne Gore, kako bi se osigurala fundamentalna prava svih ljudi koji žive u ovoj zemlji.

I have recently gained knowledge of the temporary prohibition of the Academic Walk of Pride in Niksic which was announced to take place on 24 April 2015 on the grounds of the Faculty of Philosophy in Niksic. Taking note of the reasons that led to the decision of prohibiting the Academic Walk of Pride as released on 22 April 2015, I am concerned that this decision may give ample scope for the LGBT community in Montenegro to believe that their rights to freedom of expression and integrity of the person are not adequately protected, thus, that LGBT persons in Montenegro are not treated equally.

Considering that LGBT people in Montenegro are faced with verbal slander and insults on a daily basis and have to envisage threats, assaults and attacks day by day, this decision means a heavy setback for the whole community.

Given that LGBT activists mostly live and operate in isolation and are in perpetual fear of harassment and discrimination, I am afraid that this decision may lead to great disappointment and frustration among the LGBT community and their supporters.

Therefore, I am deeply concerned about this matter and would kindly like to pose two questions that may help clarify the situation:

1. As far as I understand, the prohibition of the Academic Walk of Pride is temporary. Could you please provide me with information on for how long the prohibition will last?

2. What exactly is done at the moment in order to eliminate the causes for the prohibition?

Thank you very much for your attention and please do not hesitate to contact me in case of questions.

Best regards,
Terry Reintke

Nedavno sam upoznata o privremenoj zabrani Akademske šetnje Ponosa u Nikšiću koja je najavljena za 24. april 2015.godine ispred Filozofskog Fakulteta u Nikšiću.
Razmatrajući razloge odluke koja je dovela do zabrane Akademske šetnje ponosa, uručene 22. aprila 2015.godine, zabrinuta sam da ovakva odluka može dati i više nego dovoljno razloga LGBT zajednici u Crnoj Gori da vjeruje da njihova prava na slobodu izražavanja i integritet, nisu adekvatno zaštićena, i samim tim, da LGBT osobe u Crnoj Gori nisu jednako tretirane.
Uzimajući u obzir da su LGBT osobe u Crnoj Gori suočene sa verbalnim napadima i uvredama na dnevnoj osnovi, te se suočavaju sa prijetnjama, okršajima i napadima iz dana u dan, ovakva odluka označava jedan težak korak unazad za čitavu zajednicu.
Takodje, uzimajući u obzir da LGBT aktivisti uglavnom žive i rade u izolaciji, i da se nalaze u konstantnom strahu od nasilja  i diskriminacije, plašim se da ovakva odluka može dovesti do većeg razočarenja i frustracije medju LGBT zajednicom i njenim podržavaocima.
Stoga, izražavam svoju duboku zabrinutost ovim pitanjem, te vas ljubazno molim da mi odgovorite na dva pitanja, koja mogu pomoći razjašnjenju situacije:
  1. Koliko razumijem, zabrana Akademske šetnje Ponosa je privremena. Da li mi možete dati informaciju koliko će zabrana trajati.
  2. Šta se tačno u ovom trenutku sprovodi kako bi se eliminisali uzroci same zabrane

Zahvaljujem vam na vašoj pažnji i molim vas da me slobodno kontaktirate ukoliko imate pitanja.

Srdačan pozdrav,

 Theresa Terry Reintke

U prilogu je originalna verzija otvorenog pisma na engleskom jeziku, koja se može pronaći i na website-u poslanice na adresi:


Barac za Agenciju MINA: Država nije orjentisana na rješavanje probleme LGBT zajednice

Tekst sa web sajta Agencije MINA, koji je originalno objavljen...

Održan sastanak sa direktorom Uprave policije

Direktor Uprave policije Zoran Brđanin i v.d. pomoćnika direktora Dragan...