Opstine cg i lgbtLGBT Forum Progress, a non-governmental organization that visibly gathers and represents the rights and interests of the LGBT community in Montenegro, welcomes the unanimous adoption of the draft of the Strategy for improving the quality of life of LGBT people by the Governments Council for Protection against Discrimination presided by the Montenegrin Prime Minister Milo Djukanovic

Opstine cg i lgbtLGBT Forum Progres, nevladina organizacija koja vidljivo okuplja i zastupa prava i interese LGBT zajednice u Crnoj Gori, pozdravlja jednoglasno usvajanje nacrta Strategije za unapređenje kvaliteta života LGBT osoba na Savjetu za zaštitu od diskriminacije Vlade Crne Gore kojim predsjedava crnogorski premijer Milo Đukanović.

The draft of the Strategy was presented trough the practical, high-quality and professional text which concisely covers all aspects of life of LGBT community and really helps to the improvement of better status and lives of LGBT people.

LGBT Forum Progress actively advocated the adoption of this strategic document and promoted it within the LGBT community and the international LGBT movement. During the work on the document extensive communication has been held with the international LGBT groups and experts. This has helped in defining solutions of key importance for life, work and progress of each individual from the LGBT community.

The document is positive because it provides a hand of reconciliation and to help to those who are currently opposed to the concept of equality of all citizens regardless of their sexual orientation or gender identity.

ulrike_lunacek_03Member of the European Parliament and the president of the LGBT Intergroup Urlike Lunacek have congratulated LGBT Forum Progress for the success. Also she wish good luck for the implementation which will improve lives of LGBT citizens and open minds and hearts of people in general.

LGBT Forum Progress expresses gratitude to the local LGBT community, professionals in the government, LGBT organizations and experts from the region and Europe in an active role in the preparation and adoption of the first national LGBT policy.

Nacrt Strategije je predstavljen kroz praktičan, kvalitetan i stručan tekst koji koncizno obuhvata sve segmente života LGBT zajednice i realno može pomoći bolji status i život svih LGBT osoba.

LGBT Forum Progres aktivno je zastupao usvajanje ovog strateškog dokumenta i promovisao ga u LGBT zajednici i međunarodnom LGBT pokretu. Tokom rada na dokumentu intenzivno je komunicirano sa međunarodnim LGBT grupama i stručnjacima. To je pomoglo u definisanju rešenja od ključne važnosti za život, rad i napredak svakog pojedinca iz LGBT zajednice.

Dokument je pozitivan zato što pruža ruku pomirenja i pomoći i onima koji se trenutno protive konceptu ravnopravnosti svih građana bez obzira na njihovu seksualnu orijentaciju ili rodni identitet.

ulrike_lunacek_03Članica Evropskog parlamenta (EP) Urlike Lunaček, predsjednica LGBT Intergrupe u EP, danas je čestitala LGBT Forumu Progres na uspjehu i poželjela kvalitetnu implementaciju Strategije koja će, po njenoj ocjeni, poboljšati živote LGBT građana i podstaći širinu i slobodu mišljenja i dobrotu kod svih građana u cjelini.

LGBT Forum Progres zahvaljuje se domaćoj LGBT zajednici, profesionalcima u Vladi, LGBT organizacijama i stručnjacima u regionu i Evropi na aktivnom doprinosu u pripremi i donošenju prve nacionalne LGBT politike.


Barac za Agenciju MINA: Država nije orjentisana na rješavanje probleme LGBT zajednice

Tekst sa web sajta Agencije MINA, koji je originalno objavljen...

Održan sastanak sa direktorom Uprave policije

Direktor Uprave policije Zoran Brđanin i v.d. pomoćnika direktora Dragan...