Soon

IDAHOLGBT Forum Progres, prva crnogorska vidljiva LGBT grupa, tradicionalno obilježava 17. maj – Međunarodni dan borbe protiv homofobije i transfobije.

Datum je ustanovljen u znak sjećanja na odluku Svjetske zdrastvene organizacije o uklanjanju homoseksualnosti iz Međunarodne klasifikacije bolesti 17. maja 1992. godine.

Crnogorska LGBT zajednica datum će obilježiti nizom pratećih sadržaja. Pored uličnih performansa, sportskih događaja i radionica biće sprovedene i humanitarne akcije.

Ovogodišnji Međunarodni dan borbe protiv homofobije i transfobije obilježava se i u znaku nedavnog usvajanja prve nacionalne LGBT politike – Strategije Vlade Crne Gore za unapređenje kvaliteta života LGBT osoba u Crnoj Gori do 2018. godine.

Lokalnim javnim bibliotekama i bibliotekama akademskih institucija u Crnoj Gori povodom 17. maja danas su uručene na poklon knjige iz oblasti promocije i zaštite ljudskih prava. Donaciju od ukupno 1.000 knjiga LGBT Forumu Progres je dobio od Marijane Laković, zamjenice Zaštitnika ljudskih prava prava i sloboda Crne Gore i mr Aleksandra Saše Zekovića, člana Savjeta za građansku kontrolu rada policije.

Donacijom su obuhvaćene bibliteke fakultetskih jedinica Univerziteta Crne Gore, Univerziteta Donja Gorica i Univerziteta Mediteran, gradske biblioteke u Herceg Novom, Tivtu, Budvi, Cetinju i Podgorici i biblioteke Dječijeg doma Mladost i Bijeloj i Centra za djecu i mlade u podgorici.


Barac za Agenciju MINA: Država nije orjentisana na rješavanje probleme LGBT zajednice

Tekst sa web sajta Agencije MINA, koji je originalno objavljen...

Održan sastanak sa direktorom Uprave policije

Direktor Uprave policije Zoran Brđanin i v.d. pomoćnika direktora Dragan...