U sklopu redovnog praćenja prisustva homofobije na internetu, tim LGBT Forum Progresa je uočio da određeni politički subjekti sve češće zloupotrebljavaju LGBT zajednicu i koriste je kao osnov za njihove međusobne sukobe i političke napade. Od početka ove godine, zabilježeno je 10ak ovakvih slučajeva, uglavnom na lokalnom nivou i uglavnom kao pokušaj političke diskreditacije.

Borba protiv homofobije i diskriminacije je zajednički posao svih aktera na crnogorskoj javnoj sceni, kao i cjelokupnog društva. Ovaj zadatak nije samo na plećima LGBT nevladinih organizacija, već jednako i institucija sistema, političkih subjekata, te javnih ličnosti, drugih organizacija i građana.

MNE rainbow

Uz puno uvažavanje svih političkih stavova i mišljenja, bilo da su oni liberalni ili konzervativni, lijevi ili desni, smatramo da je izuzetno neprimjereno i veoma loše da se jedna odveć marginalizovana i diskriminisana grupa dodatno zloupotrebljava od strane sopstvenih  političkih predstavnika, a zarad ubiranja nekoliko političkih poena.

Ukoliko ovakav, izuzetno negativan i nekonstruktivan dijalog, koji se vodi preko leđa i na štetu LGBT zajednice ne prestane, kao nevladina organizacija ćemo da budemo u obavezi da sve zabilježene slučajeve i komentare predamo nadležnim organima na dalju obradu i postupanje.

U ovim nastojanjima imamo i punu partnersku podršku partnerskih organizacija LGBTIQ Socijalni Centar i Inicijativa mladih za ljudska prava, koje protekla četiri mjeseca zajednički doprinose procesu praćenja govora mržnje na internetu, sa cilje podizanja sopstvenih kapaciteta i sposobnosti za rad sa LGBTIQ osobama.

Stoga, pozivamo sve političke subjekte i njihove predstavnike da međusobni dijalog podignu na viši nivo, kao što i priliči obrazovanim i inteligentnim ljudima. Podsjećamo da su svi jednako glas naroda u Crnoj Gori, te da njihove izjave koje u negativnom kontekstu govore o LGBT osobama samo doprinose povećanju nivoa homofobije i donose brojne nove probleme za LGBT osobe u Crnoj Gori.


Barac za Agenciju MINA: Država nije orjentisana na rješavanje probleme LGBT zajednice

Tekst sa web sajta Agencije MINA, koji je originalno objavljen...

Održan sastanak sa direktorom Uprave policije

Direktor Uprave policije Zoran Brđanin i v.d. pomoćnika direktora Dragan...