Svjedoci smo da postoje brojne (dez)informacije u vezi sa početkom primjene Zakona o životnom partnerstvu lica istog pola koje ovih dana intenzivno kruže medijima. Stoga cijenim da je značajno da iznesem nekoliko činjenica koje crnogorska LGBTI zajednica, a i šira javnost, treba da čuje i da pokušam da otklonim dio nedoumica koje postoje.

Dakle, prije svega, ne postoji nikakvo odlaganje stupanja na snagu ovog zakona, jer to jednostavno nije moguće. Danas, 15. jula 2021. godine, Zakon o životnom partnerstvu lica istog pola stupa na snagu i kao takav u cjelosti ulazi u pravni sistem naše države. Želim da poručim svim LGBTI osobama u Crnoj Gori, a pogotovo istopolnim partnerima koji su nestrpljivo čekali ovaj dan, da nemaju razloga za brigu, da svoju ljubav mogu slobodno da ozvaniče pred matičarem i da će moći da uživaju sva prava koja im ovaj zakon garantuje.

Kašnjenja koja se pominju tiču se njegove praktične primjene, u smislu mogućnosti partnera da fizički obave ceremoniju sklapanja partnerstva i, još važnije, upisa u matični registar. Sve i da pojedine opštine nemaju spremne matične registre, kao što jeste slučaj sa određenim brojem njih, već danas ne smiju da odbiju partnere koji im se jave sa željom da zakažu ceremoniju sklapanja partnerstva. U najboljem slučaju (po opštine), mogu da predlože datum tokom naredne ili sedmice nakon toga, kako bi sebi „kupili vrijeme“ do uspostavljanja matičnih registara i usklađivanja dokumentacije. Ali, ponavljam, istopolni partneri ne mogu biti odbijeni, jer bi se time direktno kršio zakon i povrijedila njihova prava.

Nadalje, ono što je možda i najvažnije, istopolni partneri koji svoje partnerstvo zaključe od danas imaju sva prava koja im ovaj zakon garantuje, bez izuzetka. Iako Zakon o životnom partnerstvu lica istog pola suštinski nije lex specialis, način na koji se njime uvodi jedna potpuno nova pravna kategorija i uređuje do sada nepostojeća pravna oblast – životno partnerstvo – ga čini posebnim propisom, a znamo da u slučaju sukoba posebnog i opšteg propisa, posebni propis derogira (ima prvenstvo primjene) u odnosu na opšti, jer je njegovo polje primjene uže postavljeno.

To u praksi znači da će životni partneri crpjeti sva prava iz Zakona o životnom partnerstvu lica istog pola, te da podzakonski akti, usklađivanje i dopune drugih zakona ne mogu imati uticaj na uživanja svih prava životnih partnera koje im ovaj Zakon omogućava. Najprostije rečeno, nečinjenje zakonodavca ili predlagača zakona ne može da dovede u pitanje pravo istopolnih partnera da uživaju puna prava po Zakonu o životnom partnerstvu. U pravnom sistemu, kakav je crnogorski, sva prava koja se crpe iz jednog zakona ne mogu biti derogirana drugim zakonom usljed činjenice da taj zakon nije blagovremeno usklađen i dopunjen.

Svaki zakon ima jednaku pravnu snagu i svaki zakon mora biti saglasan sa Ustavom i potvrđenim međunarodnim ugovorima, a drugi propisi moraju biti saglasni sa Ustavom i zakonom, tim redoslijedom, ne obrnuto. Stoga će sva prava predviđena Zakonom životni partneri crpjeti iz samog Zakona o životnom partnerstvu osoba istog pola već od danas.

Žao mi je što ranije nismo na ovaj način pristupili pojašnjenju pojedinih nedoumica i raskrinkavanju dezinformacija, ali je sveukupan diskurs išao u dobrom pravcu, da bi najednom dobio nagli zaokret unazad. Svjesna sam da postoje nedoumice čak i kod određenog broja kolega koji se bave ovom tematikom, ali svi pravni stručnjaci sa kojima sam razgovarala u proteklim danima su iznijeli jednak stav po pitanju mogućnosti istopolnih partnera da uživaju svoja prava po ovom zakonu od danas, bez izuzetka.

Ostaje činjenica da su institucije nespremne dočekale početak primjene Zakona o životnom partnerstvu, što krivicom predlagača, što krivicom zakonodavca, ali to ne može i ne dovodi u pitanje da od danas istopolni parovi imaju sva prava po zakonu, a da država nema pravo da im ospori bilo koje od tih prava samo zbog toga što pojedini akti nisu na vrijeme usklađeni.

Svaka povreda prava istopolnih partnera će, barem što se nas tiče, imati i svoj epilog pred nadležnim pravosudnim organima i u tom smislu stojimo na raspolaganju svim istopolnim partnerima sa našim pravnim timom.

Nakon toliko godina smo se izborili za ovaj mali korak naprijed i djelimičnu pravnu jednakost, sada nećemo dozvoliti da maliciozna tumačenja pravnih normi dovedu do daljeg prolongiranja ili se zloupotrijebe u političke i druge svrhe. Još jednom pozivam sve nadležne institucije da što prije obave svoj dio posla i finalizuju neophodne procese kako bi se uskladili i dopunili svi neophodni zakoni, iako, ponoviću, istopolni parovi već od danas mogu nesmetano da uživaju prava koja im daje Zakon o životnom partnerstvu.

Bojana Jokić
Predsjednica Upravnog odbora
LGBT Forum Progres


LGBTI zajednica suočena sa diskriminacijom i preprekama u sferi radnih odnosa

Nova publikacija LGBT Forum Progresa i LGBTIQ Socijalnog Centra pod...