U srijedu 25. 08. održana je promocija Priručnika za anti-diskriminaciono pravo i razgovor sa autorom Mirkom Đukovićem. Uvodno izlaganje, u ime nevladinih organizacija LGBT Forum Progres i LGBTIQ Socijalni Centar, kao organizatora događaja, imala je Bojana Jokić, koja je dala kratak pregled razvoja zakonodavnog okvira u Crnoj Gori i istakla neke od ključnih problema koji postoje u Crnoj Gori danas.

Mirko Đuković, autor priručnika i doktorand na Centralno evropskom univerzitetu, na početku se osvrnuo na ideju koja stoji iza kreiranja ovog priručnika, a to je da on bude praktična alatka u radu državne uprave, civilnog sektora, sudstva, tužilaštva i šire javnosti, te da pruži svojevrsnu prvu pomoć u slučajevima koji uključuju vulnerabilne grupe i uopšte ljudska prava.

Sam priručnik obuhvata širok dijapazon zakona i međunarodnih standarda, a sadrži i obimnu analizu politika u Crnoj Gori i sve relevantne informacije vezane za nacionalno i međunarodno zakonodavstvo.

Autor je istakao da javne politike u Crnoj Gori nisu u lošem stanju, ali da njihovo sprovođenje u praksi mora da se dešava na boljem nivou i da one moraju da zažive u cijeloj Crnoj Gori, ne samo u pojedinačnim opštinama i da budu na nivou pojedinačnih primjera. Naveo je i da sudstvo i tužilaštvo moraju da budu više uključeni u proces zaštite ljudskih prava, a da preporuke ECRI-ja moraju da budu aktivnije uzimane u obzir.

U drugom dijelu svog izlaganja, gdin Đuković se osvrnuo i na fenomen govora mržnje, pogotovo na društvenim mrežama i medijima, te istakao da je neophodno da se pokrene širi i sveobuhvatan društveni dijalog kako bi se pitanje govora mržnje riješilo na način koji prati međunarodne standarde i jasno postavlja granice između dozvoljenog i nedozvoljenog ponašanja. Posebno je ukazao na odgovornost koju imaju političari da svojim javnim nastupima doprinose ne podjelama i širenju govora mržnje, već pomirenju društva.

Konačno, autor je dao i nekoliko primjera iz rada Evropskog suda za ljudska prava, te uporedio neka od dobrih iskustava zemalja regiona sa mogućnostima za preslikavanje istih u kontekstu Crne Gore.

Zahvaljujemo se gdinu Mirku Đukoviću na izdvojenom vremenu i predstavljanju ovog veoma važnog priručnika članovima i partnerima naših organizacija, kao i Savjetu Evrope na obezbjeđivanju besplatnih primjeraka Priručnika za anti-diskriminaciono pravo i saradnji tokom organizacije ovog događaja.


Međunarodni dan borbe protiv homo/bi/transfobije podsjetnik da se za ljudska prava moramo boriti u kontinuitetu

Nevladine organizacije LGBT Forum Progres i LGBTIQ Socijalni Centar koriste...

Podnijete 83 prijave za govor mržnje na društvenim mrežama

LGBT Forum Progres je Upravi policije Crne Gore podnio 83...