Vijest da se prije nekoliko dana na Koniku dogodilo silovanje osamnaestogodišnjeg mladića od strane tri godine starijeg A.K. nas je duboko uznemirila. Činjenica da seksualno nasilje ne jenjava, da sistem nema efikasan odgovor na njega, blaga kaznena politika i saznanja da je povratnika ovakvih krivičnih djela sve više nas dodatno obeshrabruje.

Očekujemo od nadležnih institucija da ovom slučaju pristupe sa najvećom mogućom pažnjom i da oštrom kaznenom politikom pošalju jasnu poruku da se seksualno nasilje neće tolerisati. Jedino primjenom oštre kaznene politike i brzom reakcijom svih društvenih aktera možemo da pružimo kvalitetnu zaštitu žrtvama nasilja i radimo na prevenciji ovakvih krivičnih djela.

LGBT Forum Progres će aktivno pratiti razvoj ovog slučaja i postupanje svih pojedinačnih institucija koje su uključene u proces – policije, tužilaštva, sudstva, zdravstvenog sistema i sistema socijalne zaštite. Posebno ćemo obratiti pažnju na tretman i postupanje prema žrtvi nasilja, kvalitet i obim pružene medicinske i psihosocijalne podrške, kao i postupanje u kontekstu obavljanja infektoloških pregleda i zaštite od polno prenosivih infekcija.

Obaveza i odgovornost cjelokupnog sistema, u ovakvim slučajevima, je da angažuje pune kapacitete i žrtvi nasilja obezbijedi svu neophodnu medicinsku njegu i pristup servisima psihološke, psihijatrijske i socijalne podrške, sa posebnim obraćanjem pažnje na zaštitu od HIV-a, hepatitisa i drugih polno prenosivih infekcija.

Konačno, podsjećamo da su LGBT Forum Progres i LGBTIQ Socijalni Centar, kao i druge nevladine organizacije, ranije ove godine Skupštini Crne Gore uputili predloge za izmjene i dopune Krivičnog zakonika Crne Gore, u dijelu koji se tiče pooštravanja kazni za seksualne predatore i silovatelje, ali da Skupština do danas nije pristupila ozbiljnoj raspravi i izmjenama Krivičnog zakonika. Stoga pozivamo sve poslanice i poslanike da što skorije uvaže apel šire javnosti i pooštre kaznenu politiku.

Bojana Jokić
Predsjednica Upravnog odbora
LGBT Forum Progres


Međunarodni dan borbe protiv homo/bi/transfobije podsjetnik da se za ljudska prava moramo boriti u kontinuitetu

Nevladine organizacije LGBT Forum Progres i LGBTIQ Socijalni Centar koriste...

Podnijete 83 prijave za govor mržnje na društvenim mrežama

LGBT Forum Progres je Upravi policije Crne Gore podnio 83...