Prema navodima medija, učenicima devetog razreda podgoričke Osnovne škole „Štampar Makarije“ nedavno je podijeljena anketa – upitnik koji sadrži u najblaže rečeno, neprimjerena i navodeća pitanja koje sadrže elemente homofobnih, mizoginih i generalno negativnih stavova različitim marginalizovanim grupama poput LGBTI osoba, osoba sa invaliditetom, žena, osoba koje koriste narkotike. Ukoliko su medijski navodi tačni, dodatno zabrinjava činjenica da je  sami upitnik koncipiran na način da nameće stavove autora istraživanja, te da sami rezultati ove „ankete“, ni u kom slučaju ne mogu reflektovati stavove djece tog uzrasta.

Ono što posebno zabrinjava jeste medijski navod da sadržaj upitnika nije ni analiziran od strane uprave škole već je upitnik proslijeđen na popunjavanje bez ikakve procjene psihološko-pedagoške službe škole o primjerenosti samog sadržaja djeci tog uzrasta. Činjenica da je  autorka dobila dozvolu uprave škole da se isti upitnik podjeli od strane razrednih starješina bez ikakvog osvrta na sami sadržaj, prikazuje rupe u obrazovnom sistemu osnovnog obrazovanja što mora biti razlog brige svih roditelja.

Korišćenju nesenzitivnog, zastarelog jezika, izraza i tvrdnji kojim se implicira i promoviše mizoginija, homofobija, kao i stigmatizirajući stavovi prema netradicionalnim rodnim ulogama, ne smije biti mjesto obrazovnom sistemu Crne Gore, a posebno ne u osnovnim školama, te pozivamo sve nadležne institucije da ozbiljno ispitaju okolnosti i medijske navode u vezi ovog slučaja. Kako pojedini mediji prenose, u ponuđenom upitniku od đaka se očekivalo da odgovore na pitanja poput: Slažu li se da se u porodicama bolje živjelo dok se znalo ko je gazda u kući; Da li homoseksualci, prostitutke i narkomani zaslužuju da umru od side; Slažu li se da nema ništa gore od muškarca koji plače; Da li dobra žena uvijek sluša svoga muža i da li sa onim ko ne želi da zasnuje porodicu nešto nije u redu; Slažu li se sa tim da su ljudi ili pametni ili glupi, a da trećeg nema; Slažu li se da samoubice ne bi trebalo sahranjivati tamo gdje i normalne ljude…

Govorimo o činjenici da više odraslih osoba, počevši od Uprave škole, psihologa i pedagoga iz psihološko-pedagoške službe, kao i više razrednih starješina, sa iskustvom rada u obrazovnom sistemu nije ni pogledalo sadržaj upitnika, što očigledno nije urađeno jer je isti samo proslijeđen na popunjavane prema izjavi direktora škole. To jasno ukazuje na činjenicu da nije realizovana procjena da li mogu postojati posljedice prikazivanja ovakvih stavova maloljetnoj djeci, što je u najmanju ruku skandalozno, i govori o zaista niskom standardu zaštite naše djece u okviru formalnog obrazovnog sistema. Kao majku djece sličnog uzrasta, posebno me zabrinjava navodno iskazani stav Uprave škole ka roditeljima koji su ukazali na negativni uticaj ovog upitnika, konkretno direktora škole koji je naveo da nema vremena da se „bakće sa tim dokonim ženama“. Ovaj dismisivni, i rekla bih stav koji sam po sebi sadrži elemente mizoginije, treba biti razlog otvaranja hitnog postupka od strane nadležnih institucija i istraživanja odgovornosti u ovom slučaju.“ – Bojana Jokić, predsjednica Upravnog odbora LGBT Forum Progresa


LGBTI zajednica suočena sa diskriminacijom i preprekama u sferi radnih odnosa

Nova publikacija LGBT Forum Progresa i LGBTIQ Socijalnog Centra pod...