Nevladina organizacija LGBT Forum Progres i Sekretarijat za socijalno staranje Glavnog grada Podgorica potpisali su danas Memorandum o razumijevanju i saradnji. Ovim memorandumom, koji su potpisali predsjednica Upravnog odbora LGBT Forum Progresa gđa Bojana Jokić i sekretar Sekretarijata za socijalno staranje Glavnog grada gdin Ivan Terzić, formalizovana je buduća saradnja.

Memorandum predstavlja snažnu osnovu za sve dalje aktivnosti i saradnju koja će doprinijeti poboljšanju kvaliteta života LGBTIQ osoba na lokalnom nivou, a konkretno u Glavnom gradu. U planirane aktivnosti definisane Memorandumom, koje će se zajednički realizovati u budućnosti, spadaju edukacije i obuke, informativne i promotivne kampanje, te podrška socijalnim servisima podrške.

Pored potpisivanja Memoranduma, Sekretarijat za socijalno staranje Glavnog grada je podržao projekat „Otvoreno o HIV/AIDS-u“, koji će LGBT Forum Progres realizovati u prvih pet mjeseci 2020. godine, a čijom će realizacijom na direktan način biti ispunjene mjere iz lokalnih akcionih planova i nacionalnih strateških dokumenata iz oblasti HIV/AIDS-a i ljudskih prava LGBTIQ osoba, kao i unaprijeđena svijest LGBTIQ zajednice o značaju testiranja i uopšte prevencije HIV/AIDS-a.


Reagovanje Bojane Jokić: Neformalni centri moći obmanjuju crnogorsku javnost

Povodom kontinuiranih spinova i obmanjivanja javnosti od strane neformalnih centara...