Nevladina organizacija LGBT Forum Progres i Sekretarijat za socijalno staranje Glavnog grada Podgorica potpisali su danas Memorandum o razumijevanju i saradnji. Ovim memorandumom, koji su potpisali predsjednica Upravnog odbora LGBT Forum Progresa gđa Bojana Jokić i sekretar Sekretarijata za socijalno staranje Glavnog grada gdin Ivan Terzić, formalizovana je buduća saradnja.

Memorandum predstavlja snažnu osnovu za sve dalje aktivnosti i saradnju koja će doprinijeti poboljšanju kvaliteta života LGBTIQ osoba na lokalnom nivou, a konkretno u Glavnom gradu. U planirane aktivnosti definisane Memorandumom, koje će se zajednički realizovati u budućnosti, spadaju edukacije i obuke, informativne i promotivne kampanje, te podrška socijalnim servisima podrške.

Pored potpisivanja Memoranduma, Sekretarijat za socijalno staranje Glavnog grada je podržao projekat „Otvoreno o HIV/AIDS-u“, koji će LGBT Forum Progres realizovati u prvih pet mjeseci 2020. godine, a čijom će realizacijom na direktan način biti ispunjene mjere iz lokalnih akcionih planova i nacionalnih strateških dokumenata iz oblasti HIV/AIDS-a i ljudskih prava LGBTIQ osoba, kao i unaprijeđena svijest LGBTIQ zajednice o značaju testiranja i uopšte prevencije HIV/AIDS-a.


Od početka godine podneseno 114 prijava za govor mržnje upućen LGBTI osobama

Tokom 2023. godine LGBT Forum Progres je Upravi policije Crne...

114 charges filed for hate speech against LGBTI persons since the beginning of the year

Throughout 2023, LGBT Forum Progress filed a total of 114...