Danas je u hotelu Aurel uspješno održana Nacionalna konferencija pružalaca usluga pravne pomoći, koju je nevladina organizacija LGBT Forum Progres organizovala u sklopu projekta “Promocija besplatne pravne pomoći LGBTIQ osobama” podržanog od strane Ministarstva pravde.

U uvodnom dijelu konferencije učesnicima se obratila gđa Bojana Jokić – predsjednica Upravnog odbora NVO LGBT Forum Progres, gdin Lewis Gitter – vršilac dužnosti zamjenika šefa misije u Ambasadi Sjedinjenih Američkih Država u Crnoj Gori i sudija Mladen Grdinić – zamjenik predsjednika Osnovnog suda u Podgorici.

Gđa Bojana Jokić se osvrnula na značaj današnje konferencije i uopšte projekta koji je LGBT Forum Progres realizovao u proteklih 12 mjeseci, kao i na sve što je kroz projekat postignuto. Ona je takođe iskazala duboko razočarenje zbog činjenice da je predstavnica Ministarstva pravde gđa Marijana Laković-Drašković neposredno prije početka konferencije neplanirano otkazala svoje učešće i da niko ispred Ministarstva nije bio delegiran kao zamjena, te su time svi prisutni učesnici ostali uskraćeni za stavove i viđenja Ministarstva pravde koje je dalo sredstva poreskih obveznika da se ovaj projekat realizuje.

Gdin Lewis Gitter je svoje izlaganje fokusirao na kontinuirane napore i aktivnosti koje Ambasada Sjedinjenih Američkih Država realizuje u domenu unapređenja položaja i ljudskih prava LGBTI osoba u Crnoj Gori. Istakao je da su nasilje nad ženama, djevojčicama i LGBTI osobama gnusni zločini koji su i dalje rasprostranjeni. On je ukazao i na značaj zajedničkog djelovanja Vlade, opozicionih partija i civilnog društva u procesu smanjenja diskriminacije LGBTI osoba, za koju je zaključio sa je i dalje sveprisutan društveni problem.

Sudija Mladen Grdinić se osvrnuo na cjelokupni sistem pravne pomoći iz vizure predstavnika Suda i ukazao na postojeće stanje u ovoj oblasti. Naveo je konkretne podatke o brojevima slučajeva po kojima se postupalo u ovom domenu, kao i sve mogućnosti koje servis pravne pomoći pruža potencijalnim korisnicima. Osvrnuo se i na višegodišnje profesionalno iskustvo u ovoj oblasti, te dao konkretne i specifične predloge kako da se ovaj sistem u Crnoj Gori unaprijedi i učini dostupnim većem broju korisnika kojima je pravna pomoć potrebna.

Na prvom panelu, koji je nosio naziv „Unapređenje sistema pravne pomoći i servisa besplatne pravne pomoći u Crnoj Gori“, učestvovali su gđa Valentina Burzanović – sudija Suda za prekršaje u Podgorici, gđa Dina Knežević – savjetnica Zaštitinika ljudskih prava i sloboda Crne Gore i gdin Zoran Vujičić – koordinator programa ljudskih prava i pravde u Građanskoj alijansi. Sudija Burzanović je, polazeći od dugogodišnjeg iskustva i prakse kao prekršajnog sudije, ukazala na prednosti i nedostatke sistema pravne pomoći u praksi, sa posebnim akcentom na pravnu pomoć u prekršajnim postupcima, kao i ukazala na činjenicu da jako mali broj ljudi uopšte zna da ima pravo na besplatnu pravnu pomoć. Gđa Knežević, govoreći iz perspektive Institucije zaštitnika, akcenat je stavila na činjenicu da trenutno zakonodavstvo ne prepoznaje žrtve diskriminacije i žrtve torture kao nekoga ko ima pravo da koristi usluge pravne pomoći. Ona je takođe predstavila i mehanizme rada Zaštitnika u ovom domenu, te je pozvala sve kojima je pomoć potrebna da se slobodno obrate Zaštitniku. Gdin Vujičić je predstavio rezultate aktivnosti i istraživanja Građanske alijanse u domenu pravne pomoći, te dao ukupan prikaz stanja u Crnoj Gori. On je, između ostalog, istakao da postoje opštine na sjeveru u kojima niko nije zatražio pravnu pomoć, uz zaključak da je potrebno otklanjati postojeće predrasude i sramotu koji su evidentirani.

Drugi panel, pod nazivom „Predstavljanje rezultata projekta „Promocija besplatne pravne pomoći LGBTIQ osobama““ bio je posvećen konkretnim postignućima ovog projekta, kao i promociji publikacije „Pravna zaštita LGBTIQ osoba u Crnoj Gori – Primjeri iz prakse“. Gđa Ksenija Rakočević i gdin John M. Barac iz LGBT Forum Progresa su, kroz dijalog sa učesnicima, istakli sve značajne rezultate i konkretne pozitivne promjene koje su nastale kao rezultat implementacije projekta.


LGBTI zajednica suočena sa diskriminacijom i preprekama u sferi radnih odnosa

Nova publikacija LGBT Forum Progresa i LGBTIQ Socijalnog Centra pod...