Kao svjedoci nove političke realnosti proizvedene posljednjim parlamentarnim izborima, cijenimo da je važno da istaknemo značaj održanja društvene kohezije, prihvatanja međusobnih razlika i poštovanja drugoga, bez obzira na ideološke razlike koje prirodno, među svima nama postoje.

Iako je strah od promjena razumljiv, pogotovo kod manjinskih zajednica i marginalizovanih grupa, smjenjivost vlasti ostaje jedan od principa demokratije i, kao takav, može biti značajna prilika za promjenu određenih negativnih pristupa i principa vođenja države i unaprjeđenja društva u cjelosti.

Crnogorska LGBTIQ zajednica, iako zajednica koja djeli određene sličnosti, takođe je različita po mnogim pitanjima i razumljivo  je da određeni pripadnici zajednice promjenu vlasti posmatraju kroz prizmu straha od promjene u kontekstu poštovanja ljudskih prava LGBTIQ osoba.

Međutim, značajno je podsjetiti javnost da je dio zajednice koji je izašao na proteste 2016. godine, litije, kao i brojna druga građanska okupljanja, iskazujući solidarnost sa značajnim dijelom javnosti naišao na prihvatanje od strane okupljenih i time je značajno poraslo i prihvatanje LGBTIQ zajednice u Crnoj Gori.

Crnogorsku LGBTIQ zajednicu, kao i sve druge građane ove zemlje, odlikuju različitost u ekonomskom statusu, religijskim uvjerenjima i mnogim stavovima. Ali, ove različitosti moraju se posmatrati kao vrijednost i snaga jednog društva i ne smiju biti razlog za mržnju i dodatne podjele u ovako zahtjevnim društvenim vremenima.

Konačno i posebno značajno je istaći da ohrabruju poruke novih političkih lidera, kojima se, iako eksplicitno ne pominjući LGBTIQ zajednicu, pružaju ruke svim manjinskim narodima i zajednicama da aktivno učestvuju u javnom i političkom životu i procesima odlučivanja. Cijenimo je da je u ovom trenutku neophodno poslušati savjete političkih lidera u smislu ostanka kući i izostanaka javnih iskazivanja slavlja, jer je važno ne stvarati dodatne podjele.

Na samom kraju, LGBTIQ zajednica i organizacije ostaće posvećene unaprjeđenju koncepta ljudskih prava svih građana i građanki Crne Gore, duboko vjerujući i iskazujući nadu da će nova politička vlast biti otvorena ka svim građanima/kama ove zemlje, uključujući i samu LGBTIQ zajednicu.

Bojana Jokić, predsjednica UO LGBT Forum Progresa


Reagovanje povodom nedozvoljenih pritisaka na Savjet RTCG-a

Pritisak na članove Savjeta RTCG-a je nedopustiv, kao i imaginarne...

Održan dvodnevni trening o rodnoj ravnopravnosti za predstavnice/ke medija u Kolašinu

LGBT Forum Progres i LGBTIQ Socijalni Centar uspješno su realizovali...