Nevladine organizacije LGBT ForumProgres i LGBTIQ Socijalni Centar osuđuju neetično postupanje portala Aktuelno.me, koji je u tekstu od 15.10.2020. iznio niz neprovjerenih i nepotvrđenih navoda kojima je targetiran V.B. kao nosilac javne funkcije i građanin Crne Gore. Smatramo da ovakvo postupanje pomenutog portala predstavlja grubo kršenje Kodeksa novinara Crne Gore u članovima 2, 4 i 7, te iskazujemo bojazan da može doći do kršenja člana 9.

Podsjećamo javnost da član 2 Kodeksa, između ostalog, navodi da su za „novinara činjenice neprikosnovene, a njegova obaveza je da ih stavlja u pravilan kontekst i onemogući njihovu zloupotrebu“.
Dalje, član 4 Kodeksa navodi da će se lična svojstva pojedinca, među kojima su „…nacionalnost, seksualna orijentacija, rodno opredjeljenje, porodični status … pomenuti samo ako je to neophodno za potpunu informaciju u interesu javnosti“.
U članu 7 se navodi da je „novinar dužan da se krajnje pažljivo odnosi prema privatnom životu ljudi. Pravo na privatnost obrnuto je srazmjerno značaju javne funkcije koju pojedinac obavlja, ali je i u tim slučajevima nužno poštovati ljudsko dostojanstvo.“

Konačno, ukazujemo i na to da postoji bojazan da može doći do kršenja člana 9 Kodeksa, koji navodi da „kada izvještava o istražnim i sudskim postupcima, novinar mora da uvažava pretpostavku da je svako nevin dok se ne dokaže suprotno. Novinar ne smije u svom izvještavanju prejudicirati ishod sudskog postupka.“ Iz teksta koji je prenijet na ovom portalu ne može se jasno zaključiti da li je pokrenut krivični proces ili postupak pred etičkim tužiocem, ali upozoravamo da se o ovom članu mora voditi računa, pogotovo svjesni trenutne sadržine cjelokupnog teksta, načina izvještavanja ovog portala i načina na koji se isti odnosi prema V.B.

Osim što predstavlja povredu Kodeksa, navođenje nečije percipirane ili pretpostavljene seksualne orijentacije u negativnom i malicioznom kontekstu takođe predstavlja i povredu prava na privatnost i ličnosti pojedinca. Moramo da budemo svjesni da se u Crnoj Gori još uvijek vrši zloupotreba LGBTIQ zajednice time što se pojedinci „označavaju“ kao dio ove zajednice u pokušaju da se javno „diskredituju“, što je nedopustiva praksa kojom se krši niz zakona. Ne ulazeći u niti pretpostavljajući bilo koje lično svojstvo V.B., smatramo da se ovakvim navodima i njihovim iznošenjem na ovaj način ovom pojedincu pokušava „nacrtati meta“, čime se povrjeđuju njegova brojna ljudska prava i dostojanstvo.

Percipirana ili pretpostavljena seksualna orijentacija, niti bilo koje drugo stvarno ili pretpostavljeno lično svojstvo, nisu i ne mogu biti osnovi za nečiju nedostojnost vršenja bilo koje javne funkcije. Osnov za nedostojnost vršenja neke javne funkcije propisuju relevantni zakoni i pravilnici, a ni u jednom od njih se ne navodi da je jedan od osnova nečije lično svojstvo, već samo činjenja ili nečinjenja koja su u suprotnosti  sa zakonom. Ostavljamo nadležnim organima i institucijama da cijene sve relevantne činjenice u ovom slučaju, tamo gdje za to bude potrebe i osnova.

U savremenom crnogorskom društvu se jednom zasvagda moraju razdvojiti nečije lične osobine, bile one stvarne ili pretpostavljene, od onoga što ti pojedinci urade ili ne urade kao nosioci javnih funkcija. Pozivamo portal Aktuelno.me da povuče tekst koji su objavili i upute izvinjenje V.B. i cjelokupnoj crnogorskoj javnosti zbog ovakvog medijskog djelovanja, te ukoliko žele da se bave ovom temom to urade na način koji ne krši Kodeks, ljudska prava drugih i dostojanstvo cjelokupne novinarske profesije.


Reagovanje Bojane Jokić: Neformalni centri moći obmanjuju crnogorsku javnost

Povodom kontinuiranih spinova i obmanjivanja javnosti od strane neformalnih centara...