LGBT Forum Progres i LGBTIQ Socijalni Centar uspješno su realizovali trening za predstavnice i predstavnike medija na temu rodnih stereotipa, predrasuda i diskriminacije na osnovu pola i roda u profesionalnom radu. Trening je realizovan u Kolašinu, 27. i 28. maja, uz prisustvo značajnog broja predstavnica i predstavnika sljedećih medija: Radio Televizija Crne Gore, Vijesti, Dnevne novine Dan, Pobjeda, Radio Berane, Radio Adriatic, Portal Espona, kao i nezavisnih novinarki i novinara.

Fokus treninga je bio na razvijanju znanja novinarki i novinara za senzibilnije izvještavanje, promjenu diskriminacionih obrazaca i stereotipa o rodnim ulogama, zaustavljanju govora mržnje prema ženama na medijskim portalima i društvenim mrežama i promovisanju principa rodne ravnopravnosti u društvu.

Tokom prvog dana treninga, magistarka nauke o književnosti, gđa Ksenija Rakočević sa Filološkog fakulteta UCG, učesnicama i učesnicima je predstavila osnovne koncepte pola, roda i rodne ravnopravnosti, te ih upoznala sa najčešćim rodnim stereotipima i predrasudama i njihovim uticajem na društvo. Takođe je otvorena sadržajna diskusija o diskriminaciji na osnovu pola i roda u profesionalnom radu, gdje su same učesnice i učesnici dali veliki doprinos na osnovu svog višegodišnjeg iskustva, navodeći primjere iz svakodnevnog profesionalnog djelovanja.

Drugi dan treninga, koji je vodio gdin Milan Žugić, glavni i odgovorni urednik Agencije MINA, bio je posvećen prisustvu rodnih stereotipa i predrasuda u profesionalnom radu. Takođe, napravljen je i pregled različitih sukoba profesionalne i privatne sfere i važnosti podizanja svijesti novinarki i novinara o rodnim pitanjima, predrasudama i diskriminaciji. U posljednjem dijelu treninga, pristupljeno je razvijanju strategija za izbjegavanje rodnih stereotipa i predrasuda u profesionalnom radu.

Konačno, ovaj trening je dodatno značajan jer predstavlja i osnov za dalje napore LGBT Forum Progresa i LGBTIQ Socijalnog Centra u borbi za postizanje većeg stepena rodne ravnopravnosti u medijskoj sferi u budućem periodu. Upravo će iskustva samih učesnica i učesnika dalje doprinijeti u kreiranju prateće video kampanje, kao i posebnih smjernica za adekvatno izvještavanje na temu rodnih stereotipa, predrasuda i diskriminacije na osnovu pola i roda.

Ova aktivnost se realizuje u okviru projekta „Jačanje uloge medija u borbi za rodnu ravnopravnost u Crnoj Gori“ koji zajednički sprovode LGBT Forum Progres i LGBTIQ Socijalni Centar, uz podršku Ministarstva ljudskih i manjinskih prava.LGBTI zajednica suočena sa diskriminacijom i preprekama u sferi radnih odnosa

Nova publikacija LGBT Forum Progresa i LGBTIQ Socijalnog Centra pod...