LGBT Forum Progres i LGBTIQ Socijalni Centar uspješno su realizovali trening za predstavnice i predstavnike medija na temu rodnih stereotipa, predrasuda i diskriminacije na osnovu pola i roda u profesionalnom radu. Trening je realizovan u Kolašinu, 27. i 28. maja, uz prisustvo značajnog broja predstavnica i predstavnika sljedećih medija: Radio Televizija Crne Gore, Vijesti, Dnevne novine Dan, Pobjeda, Radio Berane, Radio Adriatic, Portal Espona, kao i nezavisnih novinarki i novinara.

Fokus treninga je bio na razvijanju znanja novinarki i novinara za senzibilnije izvještavanje, promjenu diskriminacionih obrazaca i stereotipa o rodnim ulogama, zaustavljanju govora mržnje prema ženama na medijskim portalima i društvenim mrežama i promovisanju principa rodne ravnopravnosti u društvu.

Tokom prvog dana treninga, magistarka nauke o književnosti, gđa Ksenija Rakočević sa Filološkog fakulteta UCG, učesnicama i učesnicima je predstavila osnovne koncepte pola, roda i rodne ravnopravnosti, te ih upoznala sa najčešćim rodnim stereotipima i predrasudama i njihovim uticajem na društvo. Takođe je otvorena sadržajna diskusija o diskriminaciji na osnovu pola i roda u profesionalnom radu, gdje su same učesnice i učesnici dali veliki doprinos na osnovu svog višegodišnjeg iskustva, navodeći primjere iz svakodnevnog profesionalnog djelovanja.

Drugi dan treninga, koji je vodio gdin Milan Žugić, glavni i odgovorni urednik Agencije MINA, bio je posvećen prisustvu rodnih stereotipa i predrasuda u profesionalnom radu. Takođe, napravljen je i pregled različitih sukoba profesionalne i privatne sfere i važnosti podizanja svijesti novinarki i novinara o rodnim pitanjima, predrasudama i diskriminaciji. U posljednjem dijelu treninga, pristupljeno je razvijanju strategija za izbjegavanje rodnih stereotipa i predrasuda u profesionalnom radu.

Konačno, ovaj trening je dodatno značajan jer predstavlja i osnov za dalje napore LGBT Forum Progresa i LGBTIQ Socijalnog Centra u borbi za postizanje većeg stepena rodne ravnopravnosti u medijskoj sferi u budućem periodu. Upravo će iskustva samih učesnica i učesnika dalje doprinijeti u kreiranju prateće video kampanje, kao i posebnih smjernica za adekvatno izvještavanje na temu rodnih stereotipa, predrasuda i diskriminacije na osnovu pola i roda.

Ova aktivnost se realizuje u okviru projekta „Jačanje uloge medija u borbi za rodnu ravnopravnost u Crnoj Gori“ koji zajednički sprovode LGBT Forum Progres i LGBTIQ Socijalni Centar, uz podršku Ministarstva ljudskih i manjinskih prava.Od početka godine podneseno 114 prijava za govor mržnje upućen LGBTI osobama

Tokom 2023. godine LGBT Forum Progres je Upravi policije Crne...

114 charges filed for hate speech against LGBTI persons since the beginning of the year

Throughout 2023, LGBT Forum Progress filed a total of 114...