Državna tužiteljka, Bisera Hajdarpašić-Radonjić, u noći između 3. i 4. maja, kada ju je, navodno, prebio suprug, takođe državni tužilac Vukas Radonjić, obavijestila je o tom nasilju svog pretpostavljenog, rukovodioca Osnovnog državnog tužilaštvu u Baru Radovana Đurišića, rukovoditeljku Višeg državnog tužilaštva u Podgorici Lepu Medenicu, glavnog specijalnog tužioca Vladimira Novovića i vršiteljku dužnosti vrhovne državne tužiteljke Tatjanu Begović, prema navodima medija.

Kao aktivistkinja za ljudska prava i neko ko dugo vrši monitoring rada institucija u postupanju u slučajevima nasilja, mržnje i diskriminacije prema različitim društvenim grupama, želim da iskažem zabrinutost zbog činjenice da se tužilaštvo već tri sedmice nije oglasilo povodom ozbiljnih navoda o nasilju koje je prijavila tužiteljka Hajdarpašić-Radonjić za koje tereti svog supruga Vukasa Radonjića, tužioca SDT-a, niti vidimo bilo kakav epilog ovog slučaja navodnog nasilja u porodici.

Podsjećam da je ova tužiteljka i ranije bila žrtva nasilja, zbog kojeg joj je ukazana i medicinska pomoć, prema pisanjima pojedinih medija, što čini trenutnu situaciju dodatno zabrinjavajućom. Ako znamo da se u crnogorskom društvu čak dvije trećine žena ne usuđuje da prijavi bilo kakav vid nasilja, a da se ovdje radi o navodima jedne tužiteljke, jasno je da bi ovaj slučaj trebao da bude predmet prioritetnog postupanja.

Poražavajuće je da pune tri nedjelje tužilaštvo na bilo koji način nije stalo u zaštitu koleginice koja je prijavila navodno nasilje i time poslalo poruku svim ženama u Crnoj Gori da se ovaj problem ne shvata ozbiljno i da mu se ne pristupa krajnje odgovorno. Kao pripadnica civilnog društva u Crnoj Gori, iskoristiću sve dostupne mehanizme, u koje spadaju i javni pritisak i formalno reagovanje kroz različite kanale kako bi zahtijevala konkretne akcije u ovom slučaju, jer je poruka koja se ovakvim odnosom tužilaštva šalje veoma negativna.

Podsjetila bih i da je državni tužilac Vukas Radonjić postupajući tužilac u mnogim predmetima koji se tiču nasilja, te da sama činjenica da postoje navodi ove vrste iziskuje urgentno postupanje po prijavi, kako bi se utvrdile činjenice, te u skladu sa njima dalje postupalo. Imajući sve navedeno na umu, želim da apelujem na tužilaštvo da reaguje i u najkraćem roku ispita navode o nasilju nad tužiteljkom Hajdarpašić-Radonjić, kako bi izbjeglo narušavanje povjerenja u tužilaštvo, koje je ključna institucija u borbi protiv nasilja.

Bojana Jokić
Predsjednica Upravnog odbora
LGBT Forum Progres


LGBTI zajednica suočena sa diskriminacijom i preprekama u sferi radnih odnosa

Nova publikacija LGBT Forum Progresa i LGBTIQ Socijalnog Centra pod...