Nevladine organizacije LGBT Forum Progres i LGBTIQ Socijalni Centar koriste priliku  čestitati 17. maj LGBTI zajednici, prijateljima i njenim podržavaocima. Ovaj datum se širom svijeta obilježava kao Međunarodni dan borbe protiv homofobije, bifobije i transfobije (IDAHOBIT), sa ciljem da se ukaže na suštinske i sistemske probleme sa kojima se LGBTI osobe suočavaju u svakodnevnom životu, te skrene pažnja na diskriminaciju, nasilje i mržnju koje kao zajednica svakodnevno trpimo.

Maj je takođe mjesec kada ILGA Europe, panevropska krovna asocijacija LGBTI organizacija, izdaje i takozvanu Duginu Mapu koja evropske zemlje rangira na osnovu postojećeg zakonodavnog i normativnog okvira. Iako je Crna Gora na visokom desetom mjestu, i ujedno jedina zemlja u jugoistočnoj i istočnoj evropi koja posjeduje preko 60% pravne usklađenosti kada su u pitanju LGBTI prava, neophodno je ukazati i na razliku svakodnevnog života i pravne regulative, koja, iako postoji, u značajnom domenu, nema efektivnog uticaja na poboljšanje kvaliteta života LGBTI osoba.

O ovim razlikama svjedoči i prateći izvještaj ILGA Europe koji ukazuje na brojna kršenja ljudskih prava LGBTI osoba, visok stepen govora mržnje, gašenje ključnih servisa LGBTI zajednice poput LGBTI skloništa, koje je ugašeno uslijed nedostatka podrške nadležnih institucija.

Sa druge strane, 17. maj je i prilika da ukažemo i na napore nevladinih organizacija, koje su od početka godine, sprovele ili sprovode raznovrsne programe i projekte usmjerene ka poboljšanju sveukupnih okolnosti LGBTI zajednice u Crnoj Gori. Primjeri ovih aktvinosti su otvaranje prvog savjetovališta za žene žrtve nasilja, i LGBTI žene žrtve nasilja u Beranama i Podgorici koje kroz projekat „Program savjetovališta za višestruko marginalizovane žene žrtve nasilja“ koji zajednički realizuju LGBT Forum Progres i Poligon za žensku izuzetnost – Sofija, uz podršku Ministarstva rada i socijalnog staranja.

LGBT Forum Progres, kroz realizaciju projekta „Zajedno protiv govora mržnje prema LGBTI osobama“ koji je finansiran od strane Ministarstva ljudskih i manjinskih prava Crne Gore kontinuirano sprovodi monitoring internet prostora i društvenih mreža u kontekstu govora mržnje, te je do maja ove godine policiji podneseno 60 prijava govora mržnje, diskriminatornog jezika ili prijetnji usmjerenih ka LGBTI zajednici.

Nastavljeno je i sa naporima usmjerenim ka profesionalizaciji rada državnih službenika/ca, te je krajem prošle i početkom tekuće godine obučeno 20 policijskih službenika/ca za adekvatan, senzitivan i profesionalan rad sa LGBTI zajednicom, realizovan kroz projekat„Jačanje nacionalnog odgovora na zločine iz mržnje, govor mržnje i diskriminacije LGBTIQ osoba“, koji je finansijski podržan od strane Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava Crne Gore.

LGBT Forum Progres i LGBTI Socijalni Centar, sprovele su i sprovode dva nacionalna istraživanja. LGBT Forum Progres sproveo je istraživanje o crnogorskim kompanijama i antidiskriminaciji. Ovaj istraživački izvještaj  nastao je kroz pilot projekat podržan od strane Human Rights Campaign fondacije. Sa druge strane, LGBTI Socijalni Centar sprovodi istraživanje o potrebama i stanju mentalnog zdravlja LGBTIQ osoba u Crnoj Gori u okviru projekta „Doprinos zaštiti od diskriminacije i otvoren pristup servisima podrške za LGBTI osobe“ koji je podržan od strane Ministarstva ljudskih i manjinskih prava Crne Gore.

Konačno, u cilju obilježavanja 17.maja Američki ugao u Pogorici u saradnji sa LGBT Forumom Progres, organizuje projekciju filma „Keith Haring: Street Art Boy“ i prateću diskusiju kojom će moderirati Chris Karber (Zamjenik šefa misije Ambasade SAD u Podgorici) and John Barac (Izvršni direktor, LGBT Forum Progress). Projekcija filma počinje večeras u 19 časova, a svi zainteresovani mogu rezervisati svoje učešće putem sljedećeg linka – https://forms.gle/mgGYzTGLNUAg9gZB7


Međunarodni dan borbe protiv homo/bi/transfobije podsjetnik da se za ljudska prava moramo boriti u kontinuitetu

Nevladine organizacije LGBT Forum Progres i LGBTIQ Socijalni Centar koriste...

Podnijete 83 prijave za govor mržnje na društvenim mrežama

LGBT Forum Progres je Upravi policije Crne Gore podnio 83...