Nevladine organizacije LGBTIQ Socijalni Centar, Građanska alijansa i LGBT Forum Progres, kroz partnersko djelovanje sa Ministarstvom za ljudska i manjinska prava, Upravom policije i Opštinom Pljevlja, organizovale su u četvrtak i petak (21. i 22.03.) tematske obuke za službenike CB Pljevlja i lokalne samouprave na temu zaštite i prihvatanja LGBTIQ osoba na lokalnom nivou.

Ova aktivnost je realizovana kroz projekat „Unapređenje kvaliteta života LGBTIQ osoba na lokalnom nivou“, koji je finansijski podržan od strane Ministarstva za ljudska i manjinska prava.

Obukama je prisustvovalo 10 pripadnika Centra bezbjednosti Pljevlja i 12 službenica lokalne samouprave, koji do sada nisu bili u prilici da pohađaju slične obuke. Sama obuka sastojala se iz tri tematske oblasti i omogućila je učesnicima/ama da se na razumljiv i neposredan način upoznaju sa LGBTIQ terminologijom, problemom nasilja nad LGBTIQ populacijom, društvenim mitovima i stereotipima i njihovoj ukorijenjenosti i rasprostranjenosti u manjim sredinama, kao i o institucionalnoj saradnji na unapređenju bezbjednosti LGBTIQ zajednice.

Pored stručnog tematskog dijela, učesnici/e obuka su imali prilike da ostvare direktan kontakt i komunikaciju sa LGBTIQ osobama koje su bile žrtve nasilja i diskriminacije, te sa njima otvoreno razgovaraju o njihovim iskustvima i problemima sa kojima se susreću u svakodnevnom životu.

Jedan od učesnika obuke za službenike CB Pljevlja je naveo da se divi hrabrosti mlade transrodne osobe sa kojom je razgovarao, te da će da učini sve da se ljudi sa sličnim iskustvima u Pljevljima ubuduće maksimalno zaštite. Učesnica obuke za lokalne službenice je istakla da su njene premise o LGBTIQ zajedici bile poduprijete nedostatkom znanja i iskustva, ali da je neposredni kontakt i susret ove vrste od ključne važnosti za dalje formiranje njenih stavova i vrijednosti.

Želimo da izrazimo izuzetnu zahvalnost učesnicima i učesnicama koji su istakli spremnost lokalne policije i samouprave da se odlučno uhvate u koštac sa problemima sa kojima se LGBTIQ osobe u Pljevljima susreću i da se aktivno uključe u proces prevencije nasilja i diskriminacije u svom gradu.Održan prvi Forum protiv mizoginog govora mržnje

Nevladine organizacije LGBT Forum Progres i LGBTIQ Socijalni Centar formirale...