Nevladine organizacije LGBT Forum Progres i LGBTIQ Socijalni Centar najoštrije osuđuju sinoćni napad na imovinu porodice Igora Tomkića iz Berana, što predstavlja još jedan u nizu napada na njega i njegovu imovinu u ovom mjesecu. Duboko smo zabrinuti zbog činjenice da se u Crnoj Gori danas događa ovakav vid kontinuiranih napada na pojedince zbog njihove nacionalne pripadnosti, a pogotovo jer to dolazi od strane samih sugrađana porodice Tomkić. Manjinske zajednice, kao integralan dio crnogorske multikulturalnosti i diverziteta, se moraju zaštiti od svih oblika nasilja i progona.

Kao organizacije koje se bave zastupanjem manjinskih društvenih grupa i koje se bore protiv svakog oblika nasilja, diskriminacije i netrpeljivosti, ovim putem želimo da pružimo punu podršku porodici Tomkić i uopšte hrvatskoj nacionalnoj zajednici u Crnoj Gori. Dodatno, pozivamo nadležne organe, na čelu sa Upravom policije i tužilaštvom, da što skorije i efikasnije identifikuju počinioce napada na imovinu Igora Tomkića i privedu ih pravdi, te da utvrde da li je sinoćno paljenje prodavnice porodice Tomkić motivisano nacionalnom mržnjom i netrpeljivošću i da li predstavlja dio većeg šablona ponašanja zasnovanog na mržnji.

Ukoliko nadležne institucije ustanove da je ovaj napad motivisan nacionalnom mržnjom i činjenicom da je Ivan Tomkić dio hrvatske nacionalne zajednice, onda apelujemo da se na počinioce, kada oni budu privedeni pravdi, primjene mjere iz člana 42a Krivičnog zakonika, koje definišu otežavajuće okolnosti za djela počinjena iz mržnje, u nadi da će time pravda biti zadovoljena i da će se stati na put ovakvom nasilju kome u Crnoj Gori ne smije da bude mjesta.

Bojana Jokić, LGBT Forum Progres

John M. Barac, LGBTIQ Socijalni Centar


Međunarodni dan borbe protiv homo/bi/transfobije podsjetnik da se za ljudska prava moramo boriti u kontinuitetu

Nevladine organizacije LGBT Forum Progres i LGBTIQ Socijalni Centar koriste...

Podnijete 83 prijave za govor mržnje na društvenim mrežama

LGBT Forum Progres je Upravi policije Crne Gore podnio 83...