Sinoć oko 21:20 časova, lice čiji je identitet za sada nepoznat, prijetilo je homofobnim nasiljem aktivisti LGBT Forum Progresa, u objektu Arome na Zabjelu. To lice je našem aktivisti uputilo nekoliko pogrdnih komentara i prijetnji, zasnovanih na seksualnoj orijentaciji našeg aktiviste. Između ostalog, ovo lice je prijetilo da će našeg aktivistu da „sačeka i polomi kada izađe vani“, uz jasne naznake da je u potpunosti spreman da ostvari svoje prijetnje. Pored toga, prijetećim tonom je rekao da zna „kako treba sa vama, sa takvima kao što si ti“, uz niz pogrdnih i homofobnih izraza.

Aktivista Progresa je o ovom događaju i prijetnjama po svoju bezbijednost odmah obavijestio dežurnu službu policije, koja je u roku od nekoliko minuta uputila patrolu policije na lice mjesta. Službenici CB Podgorica su u razgovoru sa našim aktivistom i radnicima u objektu Arome sačinili detaljan zapisnik događaja, a dežurni inspektori su izvršili uvid u nadzorne kamere u objektu sa ciljem identifikacije ovog lica. Po obavljenom razgovoru na licu mjesta, sačinjen je i zapisnik u prostorijama CB Podgorica i zavedena formalna prijava.

Ovom prilikom želimo da se zahvalimo službenicima CB Podgorica i Upravi policije na izuzetno brzom i efikasnom reagovanju, te potpunoj posvećenosti i punom uvažavanju specifičnosti situacije i prirode prijetnji. LGBT Forum Progres je u kontinuiranoj komunikaciji sa Upravom policije povodom ovog slučaja, koja predano radi na identifikaciji ovog lica i njegovom daljem procesuiranju pred nadležnim organima.

Ovaj slučaj pokazuje da su godine rada i truda koje su uložene u izgradnju kapaciteta službenika policije, kako od strane organizacija civilnog društva tako i od strane same Uprave policije, itekako bile opravdane i da danas LGBTIQ zajednica u Podgorici i drugim opštinama u koje je uložen jednak napor može da računa na punu podršku, razumijevanje i uvažavanje od strane službenika policije. Policija je trenutno najbolji primjer kako jedna institucija može da unaprijedi svoj rad i kvalitet usluga, samo kada za to postoji volja i spremnost na saradnju sa civilnim društvom.

Konačno, u svijetlu sinoćnjih događaja, pozivamo i ohrabrujemo sve LGBTIQ osobe u Podgorici koje trpe bilo koji oblik nasilja i diskriminacije da se obrate CB Podgorica, jer mogu da očekuju puno poštovanje i adekvatnu zaštitu. LGBT Forum Progres je u svakom momentu spreman da pruži pomoć i podršku svim LGBTIQ osobama kojima je ona neophodna.


Barac za Agenciju MINA: Država nije orjentisana na rješavanje probleme LGBT zajednice

Tekst sa web sajta Agencije MINA, koji je originalno objavljen...

Održan sastanak sa direktorom Uprave policije

Direktor Uprave policije Zoran Brđanin i v.d. pomoćnika direktora Dragan...