Imajući u vidu reagovanje nevladinih organizacija, kao i prozivku na moj angažman u Savjetu RTCG-a, dužna sam ukazati na nekoliko stvari.

Prije svega, pozivam sve potpisnike/ce dopisa da pažljivo pročitaju Zakon o nacionalnom javnom emiteru (član 25) kao i ostala dokumenta koja regulišu rad i nadležnosti Savjeta. Sigurna sam da će pomenuti dokumenti jasno dati do znanja da ni Milica Špajak, ni ostali članovi Savjeta nijesu adresa na koju se treba obratiti ovim dopisom, niti je u našoj ingerenciji uticanje na uređivačku politiku menadžmenta Javnog servisa.

Dalje, koristim priliku da podsjetim da od stupanja na funkciju novog Savjeta i menadžmenta, Javni servis bilježi više nego zapažene rezultate, što potvrđuju mnogi izvještaji domaćih i međunarodnih institucija. Kako RTCG u 2023. godini po prvi put dobija redakciju programa za manjinske zajednice, a ukupan udio programa za manjinske jezike i zajednice u 2023. godini iznosi čak 4,4%, savjetujem da se redovno i pažljivo prate programi RTCG-a, kako bi shvatili da „marginalizaciji, negaciji i relativizaciji ljudskih prava i vladavine prava“ više nema mjesta.

Konačno, ukoliko postoje osnovane sumnje da stavovi i izjave gospodina Milačića podliježu krivičnoj odgovornosti, pozivam da uredno prijavite pomenutog novinara nadležnim organima kako bi se institucije bavile ovim pitanjem, a ja ću, kao što je dobro poznato i do sada, uvijek reagovati na bilo koje kršenje ljudskih prava na svim kanalima RTCG-a.

Milica Špajak
Članica Savjeta RTCG-a
Programska direktorica LGBT Forum Progresa


Ozvaničen početak partnerske saradnje između Ambasade Republike Francuske i LGBT Forum Progresa

Veliko nam je zadovoljstvo da najavimo početak saradnje između Ambasade...