Tokom vikenda (27. i 28. april) nevladine organizacije LGBT Forum Progres i LGBTIQ Socijalni Centar realizovale su trening za novinarke i novinare koji je imao za cilj jačanje njihovih kapaciteta u domenu prepoznavanja, odgovora i aktivnog rada na suzbijanju mizoginog govora mržnje u Crnoj Gori.

Trening je održan u Kolašinu i obuhvatio je novinarke i novinare koji rade na sjeveru Crne Gore ili tematski pokrivaju društvena, ekonomska i druga pitanja koja se tiču života građanki i građana na sjeveru. Zahvaljujemo se svim novinarkama i novinarima na učešću i doprinosu.

Prvog dana predavanje je održao dr iur. Jovan Kojičić, profesor prava i gostujući profesor na Univerzitetu u Getingenu i Univerzitetu u Pasau-u (SR Njemačka). Njegovo predavanje obuhvatilo je teme normativne i rodne perspektive u crnogorskoj praksi i javnih politika u kontekstu krivično pravne materije.

Učesnice i učesnici su imali prilike da kroz ovo predavanje sagledaju širi kontekst ljudskih prava i rodne ravnopravnosti, načine na koji bi različite politike trebale da budu povezane i da djeluju u sinergiji, kao i da razumiju ključne probleme koji proističu iz neadekvatne primjene zakonodavnog okvira u praksi. Takođe, diskutovano je i o značaju uloge novinarki i novinara kao korektivnog društvenog faktora.

Drugog dana predavanje je održala dr Jovana Davidović, saradnica u nastavi na Fakultetu političkih nauka Univerziteta Crne Gore u oblasti komunikacije i medija. Kroz njeno predavanje obuhvaćene su teme konstrukcije rodnih identiteta u medijskom diskursu i rodno odgovornog izvještavanja.

Kroz interaktivan pristup, ovo predavanje je dalo učesnicama i učesnicima mogućnost da se upoznaju sa primjerima loše i dobre prakse u odnosu na rodno odgovorno izvještavanje, kao i da razumiju šta leži u srži rodno zasnovanog nasilja i diskriminacije, odnosno povežu sve negativne fenomene u crnogorskom društvu sa njihovim uzročnicima, koji leže u patrijarhatu, iz koga dalje proizilaze seksizam i mizoginija.

Ova aktivnost je realizovana u okviru projekta „Ujedinjeno protiv mizoginog govora mržnje u crnogorskom javnom prostoru“ koji realizuju LGBT Forum Progres i LGBTIQ Socijalni Centar, uz podršku Ministarstva ljudskih i manjinskih prava Crne Gore.Međunarodni dan borbe protiv homo/bi/transfobije podsjetnik da se za ljudska prava moramo boriti u kontinuitetu

Nevladine organizacije LGBT Forum Progres i LGBTIQ Socijalni Centar koriste...

Podnijete 83 prijave za govor mržnje na društvenim mrežama

LGBT Forum Progres je Upravi policije Crne Gore podnio 83...