Nevladine organizacije LGBT Forum Progres i LGBTIQ Socijalni Centar formirale su prvi nacionalni Forum protiv mizoginog govora mržnje, koji je formalno konstituisan sa predstavnicama i predstavnicima Skupštine Crne Gore, medija i organizacija civilnog društva.

Ovaj Forum je zamišljen kao platforma za diskusiju koja će aktuelizovati i afirmisati pitanja poput duboko ukorijenjenog mizoginog govora mržnje u crnogorskom javnom prostoru, kao i druge negativne fenomene u našem društvu. Forum će se fokusirati na jačanje nacionalnog javnog diskursa sa donosiocima odluka u ovom domenu, jačanju uloge medija i nevladinih organizacija u procesima smanjenja mizoginog govora mržnje, ali i strateškom radu na jačanju zakonskog odgovora na ovu pojavu u Crnoj Gori.

Konstitutivnom sastanku foruma su prisustvovale poslanica Aleksandra Vuković Kuč, glavna savjetnica Ombudsmana Dina Knežević, novinarke Jelena Jovanović (Vijesti), Jelena Martinović (Pobjeda) i Katarina Janković (RTCG), novinar Nemanja Lacman (Gradska TV), kao i Aleksandra Vukčević iz Građanske alijanse, zajedno sa predstavnicama i predstavnicima LGBT Forum Progresa i LGBTIQ Socijalnog Centra. U budućem periodu, Forum će proširiti svoj rad i uključiti dodatne predstavnice i predstavnike Skupštine, medija i organizacija civilnog društva.

Tokom prvog sastanka Foruma, predstavljena je ideja samog foruma kao platforme koja okuplja različite aktere iz javnog života i mogućnosti budućeg zajedničkog djelovanja. Učesnice i učesnici su diskutovali o postojećem zakonodavnom okviru u dijelu govora mržnje i ukupne zaštite žena od mizoginije i nasilja. Takođe, razmatrani su mehanizmi zajedničkog djelovanja različitih aktera i načina ostvarivanja zajedničkog cilja, upravo kroz rad samog Foruma.

Poslanica Aleksandra Vuković Kuč istakla je da se mizoginija često ogleda u jednostavnim stvarima, poput jezika i dala primjer čestitki koje državne institucije šalju povodom važnijih datuma, a koje često sadrže elemente mizoginije, odnosno konstrukcije poput „ljepšeg pola“, „nježnijeg pola“, „slabijeg pola“ i sl.

Glavna savjetnica Ombudsmana Dina Knežević istakla je neophodnost intenziviranja obuka i edukacija zaposlenih u svim institucijama, uključujući i pravosudne institucije. Ove obuke već postoje, a najčešće obuhvataju kandidate za nosioce/teljke pravosudnih funkcija. Jedna od preporuka Zaštitnika je sprovođenje sistemskih i redovnih obuka u oblasti rodne ravnopravnosti svih nosilaca/teljki pravosudnih funkcija, uključujući savjetnike/ce i pripravnike/ce, kako bi se dodatno osnažili u primjeni međunarodnih standarda.

Novinarka Jelena Jovanović se osvrnula na poteškoće istražnih procesa, pogotovo kada su u pitanju društvene mreže poput TikTok-a, gdje proces identifikacije počinilaca nije jednostavan i gdje se često vide problemi u praksi. Takođe je pozvala učesnice i učesnike Foruma da svojim radom obuhvate i mlade, kroz književne klubove i kampove.

Novinarka Jelena Martinović je stavila poseban fokus na individualne mehanizme odbrane onih koji su iskusili mizogini govor mržnje i ukazala na to da je važno uzeti u obzir i to da sve osobe individualno doživljavaju mizogini govor mržnje, te koliki je značaj solidarnosti među različitim medijima kao odgovor na ove negativne pojave.

Učesnice i učesnici Foruma složili su se o neophodnosti sprovođenja nacionalne kampanje u kontekstu korišćenja rodno senzitivnog jezika, suzbijanja mizoginog govora mržnje, pa je tako posljednji dio rada Foruma bio posvećen upravo razvoju ideje za dalje djelovanje. Sve učesnice i učesnici Foruma su naglasili da je neophodno da svi prepoznaju svoju ulogu u procesu emancipacije svog ličnog okruženja u kontekstu razvijanja svijesti o ljudskim pravima, borbi protiv mizoginog govora mrzne i rodno zasnovanog nasilja.

Ova aktivnost je realizovana u okviru projekta „Ujedinjeno protiv mizoginog govora mržnje u crnogorskom javnom prostoru“ koji realizuju nevladine organizacije LGBT Forum Progres i LGBTI Socijalni Centar uz finansijsku podršku Ministarstva ljudskih i manjinskih prava.Međunarodni dan borbe protiv homo/bi/transfobije podsjetnik da se za ljudska prava moramo boriti u kontinuitetu

Nevladine organizacije LGBT Forum Progres i LGBTIQ Socijalni Centar koriste...

Podnijete 83 prijave za govor mržnje na društvenim mrežama

LGBT Forum Progres je Upravi policije Crne Gore podnio 83...