Tokom vikenda 30. i 31. marta u Petrovcu je održan prvi u nizu trening namijenjen socijalnim radnicima i zaposlenima u centrima za socijalni rad iz južne regije, u domenu rada sa osobama koje su iskusile porodično i rodno zasnovano nasilje.

Tokom prvog dana treninga predavanje je održala doc. dr Nikoleta Đukanović, koja je učesnicima/cama kroz dva modula govorila o evropskim standardima i politikama zaštite žena od rodno zasnovanog nasilja i nasilja u porodici, kao i o mehanizmima zaštite, efikasnih politika i dobre prakse zaštite od rodno zasnovanog nasilja i nasilja u porodici u članicama EU.

Tokom drugog dana treninga, predavanje o pravnom i institucionalnom okviru za zaštitu od nasilja u porodici u Crnoj Gori održala je prof. dr Vesna Simović Zvicer, nakon čega je održana radionica na temu uloge centara za socijalni, čime je trening, kroz simulaciju slučaja dobio i praktičnu komponentu.

Paralelno sa trening sesijama, postavljen je i prvi od tri info-pulta namijenjen široj javnosti, sa ciljem diseminacije informativnih sadržaja, odnosno lifleta posvećenih borbi protiv sve učestalijih primjera porodičnih i rodno zasnovanih oblika nasilja, kao i mehanizmima zaštite. Realizacijom ove aktivnosti podijeljeno je preko 100 lifleta zainteresovanim građanima/kama.

Aktivnost se realizuje u okviru projekta „Jednako pravno na sigurnost – bez izgovora za nasilje“ koje partnerski realizuju LGBT Forum Progres i LGBTIQ Socijalni Centar uz podršku Ministarstva rada i socijalnog staranja Crne Gore.LGBTI zajednica suočena sa diskriminacijom i preprekama u sferi radnih odnosa

Nova publikacija LGBT Forum Progresa i LGBTIQ Socijalnog Centra pod...