LGBT Forum Progres i LGBTIQ Socijalni Centar svim LGBTI osobama u Crnoj Gori, kao i našim saveznicima i partnerima, čestitaju 28. jun, dan kada je u Njujorku 1969. godine počela Stounvolska revolucija i koji se formalno smatra početkom svjetskog LGBTI pokreta.

Ovaj važan datum, koji se obilježava već više od pola vijeka, nas podsjeća na to da je borba za ljudska prava i ravnopravnost LGBTI osoba generacijski proces, da su vrijednosti na kojima se ovaj pokret baštini univerzalne, kao i da je pred nama još uvijek dug put do ostvarenja krajnjeg cilja.

Želimo i da ukažemo da je Crna Gora, tokom više od decenije našeg rada i aktivizma, doživjela značajne društvene promjene i da su napori organizacija civilnog društva i naših saveznika i partnera u velikoj mjeri doprinijeli tome da je položaj LGBTI osoba u našoj zemlji danas bolji nego što je tada bio. Ali, potrebno je još napora kako bi se iskorijenili hronični problemi poput govora mržnje, diskriminacije i nasilja, te ubrzale sve neophodne reforme na našem evropskom putu.

Nastavićemo da predano radimo na poboljšanju kvaliteta života i položaja LGBTI osoba u našoj zemlji, bez obzira na različite faktore koji teže da unazade i umanje ljudska prava svih nas, kako u Crnoj Gori tako i globalno. Kao što nas istorija uči, kroz Stounvolsku revoluciju i brojne druge istorijske događaje nakon toga, jedini način da se izborimo za ljudska prava i dostojanstven život je da to učinimo ujedinjeni i uz puno uvažavanje svih različitosti.

Konačno, poruka današnjeg dana, kao i cijelog juna, koji se globalno obilježava kao mjesec ponosa, jeste da treba da budemo i ostanemo ponosni na ono što jesmo, da svi damo doprinos jedinstvenoj borbi za ljudska prava i ravnopravnost u svojoj zemlji i da ostanemo hrabri uprkos svim izazovima.


Od početka godine podneseno 114 prijava za govor mržnje upućen LGBTI osobama

Tokom 2023. godine LGBT Forum Progres je Upravi policije Crne...

114 charges filed for hate speech against LGBTI persons since the beginning of the year

Throughout 2023, LGBT Forum Progress filed a total of 114...