LGBT Forum Progres i LGBTIQ Socijalni Centar svim LGBTI osobama u Crnoj Gori, kao i našim saveznicima i partnerima, čestitaju 28. jun, dan kada je u Njujorku 1969. godine počela Stounvolska revolucija i koji se formalno smatra početkom svjetskog LGBTI pokreta.

Ovaj važan datum, koji se obilježava već više od pola vijeka, nas podsjeća na to da je borba za ljudska prava i ravnopravnost LGBTI osoba generacijski proces, da su vrijednosti na kojima se ovaj pokret baštini univerzalne, kao i da je pred nama još uvijek dug put do ostvarenja krajnjeg cilja.

Želimo i da ukažemo da je Crna Gora, tokom više od decenije našeg rada i aktivizma, doživjela značajne društvene promjene i da su napori organizacija civilnog društva i naših saveznika i partnera u velikoj mjeri doprinijeli tome da je položaj LGBTI osoba u našoj zemlji danas bolji nego što je tada bio. Ali, potrebno je još napora kako bi se iskorijenili hronični problemi poput govora mržnje, diskriminacije i nasilja, te ubrzale sve neophodne reforme na našem evropskom putu.

Nastavićemo da predano radimo na poboljšanju kvaliteta života i položaja LGBTI osoba u našoj zemlji, bez obzira na različite faktore koji teže da unazade i umanje ljudska prava svih nas, kako u Crnoj Gori tako i globalno. Kao što nas istorija uči, kroz Stounvolsku revoluciju i brojne druge istorijske događaje nakon toga, jedini način da se izborimo za ljudska prava i dostojanstven život je da to učinimo ujedinjeni i uz puno uvažavanje svih različitosti.

Konačno, poruka današnjeg dana, kao i cijelog juna, koji se globalno obilježava kao mjesec ponosa, jeste da treba da budemo i ostanemo ponosni na ono što jesmo, da svi damo doprinos jedinstvenoj borbi za ljudska prava i ravnopravnost u svojoj zemlji i da ostanemo hrabri uprkos svim izazovima.


Reagovanje Bojane Jokić: Neformalni centri moći obmanjuju crnogorsku javnost

Povodom kontinuiranih spinova i obmanjivanja javnosti od strane neformalnih centara...