photo.PNGAnaliza „Crnogorska obrazovna politika i seksualna orijentacija : Zastupljenost LGBT tema u školskim programima i udžbenicima“ može se preuzeti u Publikacije


Barac za Agenciju MINA: Država nije orjentisana na rješavanje probleme LGBT zajednice

Tekst sa web sajta Agencije MINA, koji je originalno objavljen...

Održan sastanak sa direktorom Uprave policije

Direktor Uprave policije Zoran Brđanin i v.d. pomoćnika direktora Dragan...