NGO LGBT Forum Progres, in cooperation with its partners NGO LGBTIQ Social Center and NGO Hiperion, presented the „Dika“ award for 2016, on the occasion of the International Human Rights Day. As a reminder, „Dika“ was established in May of this year, as a social recognition for contribution to the visibility of LGBTIQ persons in Montenegro.

This year, „Dika“ award was given to:
1. Ministry of Human and Minority Rights of Montenegro, in the category „Acknowledgement for the institution/organization/collective“,
2. Danilo Marunovic, film director, in the category „Acknowledgement for an individual“, and
3. Zdravko Cimbaljevic, LGBTIQ activist, in the category of „Special Acknowledgement“.

In the category „Acknowledgment for the institution/organization/collective“, five organizations/institutions were nominated – the Ministry of Human and Minority Rights, Human Rights Action – HRA, Queer Montenegro, the Office of the Protector of Human Rights and Freedoms of Montenegro, and Civic Alliance.
Based on the majority of nominations, as well as on the great support that Ministry gave to the LGBTIQ community in Montenegro, it was decided that „Dika“ award for 2016 will go to this Institution. On behalf of the Ministry of Human and Minority Rights, the award was received by Mrs. Blanka Radosevic Marovic, the Director of the Directorate for Promotion and Protection of Human Rights and Freedoms.

In the category „Acknowledgement for an individual“ the nomenees were: film director Danilo Marunovic, LGBTIQ activist Zdravko Cimbaljevic, Minister Mehmed Zenk,a and Svetlana Jovanovic, a mother of an LGBTIQ person.
The nominations in this category were numerous, and most of them were given to film director Danilo Marunovic, whose work was recognized as very important in the field of promotion of human rights and equality of LGBTIQ persons, and therefore the „Dika“ award was given to him. His unselfish contribution is reflected in several achievements that have LGBTIQ themes, or in some way depict the reality and problems of LGBTIQ people in Montenegro.

The winner in the category of „Special Acknowledgement“ was selected by the votes of the decision-making bodies in the organizations that established the „Dika“ award, and this recognition was unanimously given to Zdravko Cimbaljevic, as he was the first publicly gay man in Montenegro, and a sort of a founder of the LGBTIQ movement in our country. Zdravko is recognized throughout the world as an outstanding human rights and equality defender of LGBTIQ people, who continues his work despite all the obstacles, and is actively providing support to the Montenegrin LGBTIQ community from Canada.

Although the receiving ceremony of the award „Dika“ was initially announced for June 28th, due to small number of nominations, it was postponed for the end of the year. Meanwhile, non-governmental organisations LGBT Forum Progres, LGBTIQ Social Center and Hiperion actively collected nominations for the prize, and, in the end, they collected a total of 135. Nominations that were received for organisations that established the “Dika” award and for their active members did not come into consideration.

„I would like to use this opportunity and, on behalf of all three organisations, thank everyone who sent their nominations and everyone who patiently waited for the final results. We are very proud of both the number of nominations and of all the winners. Considering that this was the first year of the award, we did not know what the public reaction would be. We are happy that all those who contributed throughout their work towards the visibility of LGBTIQ people have been acknowledged, and we congratulate them once again.. We hope that there will be more nominations next year, that there will be more people who promote equality and acceptance of LGBTIQ people through their work, and that „Dika“ will become recognized as a valuable prize.“ said John Barac, Executive Director of LGBT Forum Progres.

Nevladina organizacija LGBT Forum Progres, u saradnji sa partnerima NVO LGBTIQ Socijalni Centar i NVO Hiperion, povodom Dana ljudskih prava, uručila je nagradu „Dika“ za 2016. godinu. Podsjećamo da je „Dika“ ustanovljena u maju ove godine, kao društveno priznanje za doprinos vidljivosti LGBTIQ osoba u Crnoj Gori.

Nagradu „Dika“ su ove godine dobili:

  1. Ministarstvo za ljudska i manjinska prava Crne Gore, u kategoriji „Priznanje za instituciju/organizaciju/kolektiv“,
  2. Danilo Marunović, režiser, u kategoriji „Priznanje za pojedinca“, i
  3. Zdravko Cimbaljević, LGBTIQ aktivista, u kategoriji „Specijalno priznanje“.

IMG-1d9f814cafd9555603560018aa511160-V

U kategoriji „Priznanje za instituciju/organizaciju/kolektiv“ našlo se 5 organizacija/institucija – Ministarstvo za ljudska i manjinska prava, Akcija za ljudska prava – HRA, Queer Montenegro, Institucija zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore i Građanska alijansa.
Na osnovu većinskog broja nominacija, kao i neumorne podrške koju Ministarstvo pruža LGBTIQ zajednici u Crnoj Gori, odlučeno je da nagrada „Dika“ za 2016. godinu pripadne ovoj instituciji. Nagradu je, u ime Ministarstva za ljudska i manjinska prava primila gđa Blanka Radošević Marović, direktorica Direktorata za unapređenje i zaštitu ljudskih prava i sloboda.

12345519_10206798542414923_4217447455104862663_n

U kategoriji „Priznanje za pojedinca“ našli su se režiser Danilo Marunović, LGBTIQ aktivista Zdravko Cimbaljević, ministar Mehmed Zenka i Svetlana Jovanović, majka LGBTIQ osobe.
Nominacije u ovoj kategoriji su bile brojne, a najviše ih je imao režiser Danilo Marunović, čiji je rad prepoznat kao veoma značajan u oblasti promocije ljudskih prava i jednakosti LGBTIQ osoba, te je stoga nagrada „Dika“ pripala njemu. Njegov nesebični doprinos se ogleda u nekoliko ostvarenja koja u sebi imaju LGBTIQ tematiku, ili na neki način prikazuju stvarnost i probleme LGBTIQ osoba u Crnoj Gori.

13626381_1713591142239736_2553018428773228275_n

Dobitnik u kategoriji „Specijalno priznanje“ je izabran glasovima organa odlučivanja u organizacijama koje su ustanovile nagradu „Dika“, te je ovo priznanje jednoglasno dodijeljeno Zdravku Cimbaljeviću, kao prvom javno autovanom gej muškarcu u Crnoj Gori, i svojevrsnom začetniku LGBTIQ pokreta u našoj zemlji. Zdravko je širom svijeta prepoznat kao izuzetan borac za ljudska prava i jednakost LGBTIQ osoba, koji svoj rad nastavlja bez obzira na sve prepreke i podršku crnogorskoj LGBTIQ zajednici aktivno pruža iz Kanade.

Iako je dodjela nagrade „Dika“ inicijalno bila najavljena za 28. jun, usljed malog broja nominacija ista je odložena za kraj godine. Nevladine organizacije LGBT Forum Progres, LGBTIQ Socijalni Centar i Hiperion su u međuvremenu aktivno prikupljale nominacije za nagradu, te ih je na kraju, svim kategorijama, prikupljeno 135. Nominacije koje su pristigle za organizacije koje dodjeljuju nagradu „Dika“ i njihove aktivne članove/članice nisu razmatrane.

„Koristim priliku da se, u ime sve tri organizacije, zahvalim svima koji su poslali svoju nominaciju i svima koji su strpljivo čekali konačne rezultate. Veoma smo ponosni i na broj nominacija, i na sve kojima je nagrada dodijeljena, pogotovo uzimajući u obzir da je ovo tek prva godina dodjele i da nismo znali kakva će da bude reakcija javnosti. Drago nam je da su prepoznati svi oni koji su svojim radom doprinijeli vidljivosti LGBTIQ osoba, te im ovom prilikom još jednom svima čestitamo. Nadamo se da će naredne godine biti više nominacija, da će biti više onih koji svojim radom promovišu jednakost i prihvatanje LGBTIQ osoba, te da će „Dika“ postati prepoznata kao vrijedno priznanje.“ John Barac, izvršni direktor, LGBT Forum Progres


Barac za Agenciju MINA: Država nije orjentisana na rješavanje probleme LGBT zajednice

Tekst sa web sajta Agencije MINA, koji je originalno objavljen...

Održan sastanak sa direktorom Uprave policije

Direktor Uprave policije Zoran Brđanin i v.d. pomoćnika direktora Dragan...