Nova knjiga

SIGURNOST I PRISTUP PRAVDI:  

TUŽILAŠTVO I BEZBJEDNOST LGBT OSOBA U CRNOJ GORI

Vrhovno državno tužilaštvo  Crne Gore i nevladina organizacija “LGBT Forum Progres” zajedničku su publikovali knjigu “Sigurnost i pristup pravdi: Tužilaštvo i bezbjednost LGBT osoba u Crnoj Gori” koja konceptualno predstavlja vodič za LGBT zajednicu.

Knjiga je pripremljena i štampana uz podršku Ambasade Kraljevine Holandije u sklopu projekta „Izgradnja mostova –  tužilačka i policijska praksa“.

Zajednički predgovor potpisuju Ivica Stanković, Vrhovni državni tužilac Crne Gore i Stevan Milivojević, izvršni direktor NVO “LGBT Forum Progres” dok su autori vodiča Milica Saveljić i Aleksandar Saša Zeković, domaći stručnjaci za ljudska prava.

Kreairani vodič polazi  od toga da su diskriminacija i zločini iz mržnje, motivisani rodnim identitetom i seksualnom orjentacijom, ozbiljna prijetnja ličnoj bezbjednosti i demokratskom, tolerantnom i inkluzivnom društvu. Zato je važno osnažiti kontakt LGBT zajednice sa državnim tužilaštvom i ohrabriti prijavljivanje krivičnih djela na štetu članova zajednice. Dovođenje pred lice pravde svih izvršilaca krivičnih djela zajednički je interes i prioritet LGBT zajednice i državnotužilačke organizacije. Državno tužilaštvo Crne Gore je odlučno da aktivno doprinosi procesuiranju i smanjivanju zločina zasnovanim na homo_bi_transfobiji i u tome je neophodna pomoć i saradnja žrtava i kompletne zajednice. Povjerenje u državne organe za gonjenje izvršilaca krivičnih djela je ključno za njihovu efikasnost i koncept vladavine prava.

Kreirani vodič treba da pomogne LGBT zajednici u razumijevanju društvene uloge državnih tužilaca i njihovih ovlašćenja, da poboljša krivičnopravnu zaštitu i bezbjednost zajednice te da poveća vidljivost kršenja ljudskih prava i sloboda.

Vodič čine četiri poglavlja i dva dodatka. U Prvom poglavlju govori se o državnom tužilaštvu kako bi članovi zajednice bolje razumjeli organizaciju i društvenu ulogu državnih tužilaca. U Drugom poglavlju predstavljene su sve faze krivičnog postupka s posebnom namjerom da se poveća informisanost zajednice o ovlašćenjima državnih tužilaca odnosno da se ohrabri kontakt zajednice sa državnim tužilaštvom. U pitanju su ovlašćenja da gone učinioce krivičnih djela i da rukovode cjelokupnom operativnom djelatnošću policije, da vodi istragu, podiže optužbu i izjavljuje pravne ljekove na odluke suda. Treće poglavlje predstavlja pregled krivičnih djela koje se najčešće čine na štetu LGBT osoba. Četvrto poglavlje, što je i određena novina, ima posebnu praktičnu upotrebu. U njemu je data zbirka primjera krivičnih prijava sa pojašnjenima kako bi se zajednici, članovima i aktivistima, pomoglo u prijavljivanju različitih krivičnih djela zasnovanih na homo_bi_transfobiji. Vodič prate i dodaci: Tužilačka kontakt LGBT mreža, kako bi se osnažila komunikacija i pristup zajednice državnim tužilaštvima i pregled organizacija zajednice i civilnog društva koje zastupaju prava i intrerese LGBT osoba ili im, kao i drugim građanima, pružaju savjete i pravnu pomoć.

Ova i ostale knjige iz edicije “Unapređenje pravosudnog sistema“ potvrđuju da je uspostavljena kvalitetna saradnja između organizacija civilnog društva, grupa koje se suočavaju sa ozbiljnim izazovima u društvenom prihvatanju i pravosuđa.

Vodič je dostupan ovdje : https://lgbtprogres.me/wp-content/uploads/2016/02/vodic-za-zajednicu-korice-i-prelom-za-web.pdf


Barac za Agenciju MINA: Država nije orjentisana na rješavanje probleme LGBT zajednice

Tekst sa web sajta Agencije MINA, koji je originalno objavljen...

Održan sastanak sa direktorom Uprave policije

Direktor Uprave policije Zoran Brđanin i v.d. pomoćnika direktora Dragan...